Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Advies inzake een verhoging van de AOW-pensioenen tot een sociaal minimum

Advies inzake een verhoging van de AOW-pensioenen tot een sociaal minimum

Adviesnr. 1964/01 - 28 februari 1964

Om inzicht te krijgen omtrent de hoogte van een 'sociaal minimum' wordt de hulp ingeroepen van het CPB. Diens conclusies liggen hoger dan de normen gehanteerd bij de uitvoering van de armenwet.

Download:Volledig advies (1417 kB)

De Raad geeft geen unaniem advies. Drie standpunten -geen van alle een meerderheid- worden weergegeven:
1. Zo'n verhoging zou zijn doel ver voorbijschieten want 75% van de groep heeft de aanvulling niet strikt nodig, de ermee verbonden premieverhoging is onbillijk. De 25% die wel aanvulling behoeven worden verzorgd door de Bijstand.
2. Zo'n verhoging is op korte termijn wenselijk, de verhoogde premiedruk zou speciaal voor de lagere inkomens onaanvaardbaar zijn. Derhalve deels te bekostigen uit belastingen.
3. Verhoging is wenselijk maar het is onjuist de kostenzijde te versluieren. Men denkt aan verlaagde premiepercentages voor lagere inkomens.