Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Advies inzake het vraagstuk van een kostwinnersbijslag

Advies inzake het vraagstuk van een kostwinnersbijslag

Adviesnr. 1963/15 - 22 november 1963

De aanleiding voor dit advies komt voort uit een advies van de Stichting van de Arbeid. Op 3 juli 1961 heeft de Stichting van de Arbeid een advies over de gelijke beloning van mannen en vrouwen uitgebracht, waarin het probleem van een kostwinnersbijslag aan de orde werd gesteld en waarover in de Stichting verschillend werd geoordeeld.

Download:Volledig advies (1306 kB)

De raad is eenstemmig van mening dat de EEG-verplichtingen - artikel 119 Verdrag van Rome betreffende het beginsel van equal pay voor mannen en vrouwen - moeten worden nagekomen. Een minderheid ziet heil in de invoering van een kostwinnersbijslag om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan bedrijfstakken die zich geen equal pay kunnen veroorloven. De raad wijst dat af. In de bijlagen is een overzicht van de stand van zaken in de EEG-landen ten aanzien van lonen en toelagen.