Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Advies inzake uitvoeringsmaatregelen Wet op het afbetalingsstelsel

Advies inzake uitvoeringsmaatregelen Wet op het afbetalingsstelsel

Adviesnr. 1963/03 - 29 maart 1963

Advies over ontwerp-regelingen ter uitvoering van de Wet op het afbetalingsstelsel.

Download:Volledig advies (836 kB)

De wet op het afbetalingsstelsel kan worden omzeild via huur of huurkoop. Bovendien blijkt huurkoop aan populariteit te winnen. De commissie Wet op het afbetalingsstelsel, namens de raad, erkent de wenselijkheid alleen die overeenkomsten van huur en huurkoop onder de wet te brengen die gevaren kunnen opleveren.
De commissie acht het niet mogelijk goede hanteerbare criteria te vinden aan de hand waarvan met inachtneming van alle daarbij betrokken belangen, de overige huurtransacties kunnen worden uitgezonderd. Zij adviseert daarom het bewuste artikel te schrappen.

De commissie kan zich verenigen met toepassing van de wet op overeenkomsten van huur en verhuur ten aanzien van die goederen, die in de praktijk door als huurtransacties vermomde afbetalingstransacties aan de man worden gebracht.