Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Advies over een Ontwerpdrukhoudersbesluit

Advies over een Ontwerpdrukhoudersbesluit

Adviesnr. 1962/04 - 12 april 1962

Advies van de Commissie Arbeidswetgeving over een ontwerp van het op de Wet op de gevaarlijke werktuigen gebaseerde Drukhoudersbesluit.

Download:Volledig advies (1087 kB)

De commissie stemt in met de gedachte dat uit oogpunt van veiligheid dringend behoefte bestaat aan wettelijke voorschriften met betrekking tot drukhouders.
De maatregelen in het besluit moeten een globaal karakter krijgen. De voortschrijdende technische ontwikkeling maakt het noodzakelijk dat het besluit snel aangepast kan worden.