Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Advies over een verhoging van de uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet per 1 juli met 15%

Advies over een verhoging van de uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet per 1 juli met 15%

Adviesnr. 1962/02 - 22 december 1961

De raad acht een verhoging op korte termijn gerechtvaardigd gezien het grote aantal bejaarden dat aanvullende ondersteuning aanvraagt bij de Armenzorg.

Download:Volledig advies (720 kB)

Het totale aantal bejaarden dat onder het sociaal minimum leeft zal veel groter zijn, immers, het beroep op Armenzorg wordt als een vernedering ervaren. Er zal moeten worden gezocht naar een billijke verdeling van lasten waarop het stelsel van premieheffing zal moeten worden afgestemd. Economische repercussies worden onderzocht. Gesteld wordt dat zo'n maatregel de consumptieprijzen met 2% doet stijgen. De raad analyseert twee situaties:
Een waarbij géén compensatie van prijsverhoging plaatsvind en een situatie waarbij wel compensatie gegeven wordt.