Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1961 | Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1962

Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1962

Adviesnr. 1961/12 - 8 november 1961

Wat wordt de premie van de ziekenfondsverzekering.

Download:Volledig advies (1151 kB)

Gezien de onzekerheid ten aanzien van de loonstijging in 1961 (wellicht 5%) stelt de cie de premie voor 1962 op 4,8%. De Ziekenfondsraad raamt dan een exploitatietekort van 1,4 miljoen waardoor het reservefonds per ultimo 1962 op 55,4 miljoen zou komen.