Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1961 | Advies over waardevaste bedrijfspensioenen

Advies over waardevaste bedrijfspensioenen

Adviesnr. 1961/11 - 30 juni 1961

De vraag is of het niet mogelijk zou zijn de pensioenen van de bedrijfspensioenfondsen geheel of voor een deel, eenzelfde waardevastheid ter verschaffen als het pensioen van de AOW.

Download:Volledig advies (1532 kB)

Wat zijn de algemene problemen van de pensioenvoorzieningen?
Wat zijn de mogelijkheden tot het waardevast maken van bedrijfspensioenfondsen en welke keuze wordt er gemaakt?

De raad komt tot de conclusie dat in het kader van de bestaande structuur van de bedrijfspensioenfondsen, geen in alle opzichten bevredigende oplossing is te vinden voor waarde- c.q. welvaartvaste uitkeringen.