Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1961 | Advies over de uitlening van arbeidskrachten

Advies over de uitlening van arbeidskrachten

Adviesnr. 1961/05 - 26 mei 1961

De juridische constructie van de uitleenbedrijven loopt zeer uiteen om sociale voorschriften te ontwijken of te ontduiken. Verzocht wordt het complex van problemen bij het vraagstuk van de uitlening in onderling verband te bezien.

Download:Volledig advies (1647 kB)

Geconstateerde misstanden en te treffen maatregelen moeten worden aangegeven.
De meerderheid van de raad beveelt een gebods/verbodswetgeving, met een vergunningenstelsel met scherp omschreven uitzonderingsmogelijkheden en strafsancties.
Een minderheid meent dat men eenvoudig kan volstaan met een meldingsformulier en afschriften aan alle betrokkenen worden gezonden en waarin de condities van de werkzaamheden zijn vermeld.