Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1961 | Advies over het huurbeleid op langere termijn

Advies over het huurbeleid op langere termijn

Adviesnr. 1961/02 - 27 januari 1961

Advies met een analytisch gedeelte, standpunten en gevolgen hiervan voor het huurbeleid. Met name voor huurwoningen, huuraanpassingen en of -verhogingen.

Download:Volledig advies (1354 kB)

Economisch geredeneerd moet het streven zijn naar evenwicht van vraag en aanbod van woningen, waarbij het algemeen huurniveau, althans op langere termijn, wordt bepaald door de stichtingskosten van nieuw te bouwen woningen (verschillen in woongenot in aanmerking nemende).
Niet op kwaliteitsverschillen gebaseerde huurverschillen moeten worden geëlimineerd.