Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1960 | Advies over de bij intrekking van de invaliditeitswet te treffen overgangsregelingen

Advies over de bij intrekking van de invaliditeitswet te treffen overgangsregelingen

Adviesnr. 1960/02 - 23 september 1960

De door de Sociaal-Economische Raad uitgebrachte adviezen over de wettelijke ouderdomsverzekering (1954/03), de herziening van de invaliditeitsverzekering (1957/01) en de herziening van de weduwen- en wezenverzekering (1957/02) dienen nog te worden aangevuld met een advies over de voorzieningen welke nodig zijn indien na de invoering van de genoemde verzekeringen de Invaliditeitswet wordt ingetrokken.

Download:Volledig advies (1626 kB)

De oude Invaliditeitswet is gebaseerd op het kapitaaldekkingstelsel.
Het fonds dient voor een aantal verzekeringen. Het fonds toont een tekort, mede omdat het Rijk zijn verplichtingen tot dekking van het tekort zeer onvolledig is nagekomen.

De raad onderzoekt drie voorgestelde afwikkelingsregelingen.
- afwikkeling overeenkomstig de bepalingen van de Invaliditeitswet;
- incorporeren van de aanspraken uit de Invaliditeitswet in de nieuwe verzekeringen;
- volledige afkoop van de aanspraken uit de Invaliditeitswet.