Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1959 | Verslag van de werkzaamheden van de commissie voor Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden van de SER

Verslag van de werkzaamheden van de commissie voor Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad

Adviesnr. 1959/04 

Mede naar aanleiding van de totstandkoming van het verdrag inzake de Europese Economische Gemeenschap (EEG), zijn onderhandelingen begonnen over de mogelijkheid de Europese economische integratie uit te breiden, door de vorming van een vrijhandelsgebied binnen de kring van de OEES-landen (Organisatie voor Europese Economische Samenwerking).

Download:Volledig verslag (2072 kB)

In overleg is besloten de Commissie Europese Economische Integratie te handhaven. Wel werd de naam achtereenvolgens gewijzigd in Commissie Vrijhandelsgebied en daarna in de Commissie voor Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden. De commissie staat positief tegenover uitbreiding van de economische integratie tot alle OECD-landen (Organisation for Economic Co-operation and Development). Hoewel de commissie niet aanwezig was bij de onderhandelingen inzake de verdragen ten aanzien van EEG en EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), werd de commissie wel door ministeriele vertegenwoordigers op de hoogte gehouden.

Haar adviezen waren:
eerste advies over de landbouw in het verband met de plannen voor een vrijhandelsgebied;
advies over het distorsievraagstuk in verband met de bepaling van de origine van goederen in het vrijhandelsgebied;
advies over fundamentele aspecten van de instelling van een vrijhandelsgebied;
tweede advies over de landbouw in het verband van de plannen voor een vrijhandelsgebied;
advies over de in het vrijhandelsgebied te treffen regeling voor de mededinging;
advies over de mogelijkheid om te komen tot een uitbreiding van de Europese economische integratie.
Deze adviezen worden in het verslag samengevat.