Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1956 | Advies inzake de prijsvorming van melk

Advies inzake de prijsvorming van melk

Adviesnr. 1956/06 - 28 september 1956

Primair is het streven naar een zo groot mogelijke netto-opbrengst van de sector melkveehouderij in het nationaal product.

Download:Volledig advies (1300 kB)

De omstandigheden waaronder de prijsvorming van melk- en zuivelproducten plaatsvindt, rechtvaardigt volgens de meerderheid van de raad een garantiestelsel dat aan het melkveehouderijbedrijf een minimuminkomen garandeert. Daarbij komt dat de productiestructuur in dit bedrijf hier te lande niet optimaal is. Daar hierin slechts op lange termijn verbetering kan worden gebracht, is ook om die reden een systeem van inkomensgarantie gewenst.
De raad meent dat het bestaande systeem van prijsbepaling van de consumptiemelk, waarbij de prijs het gehele jaar op een niveau gehandhaafd blijft - en seizoenschommelingen worden uitgeschakeld - aanbeveling verdient.