Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1956 | Rapport inzake een onderzoek van de economische situatie in Nederland

Rapport inzake een onderzoek van de economische situatie in Nederland

Adviesnr. 1956/01 - 3 februari 1956

Een diepgaand onderzoek is nodig naar de economische situatie van Nederland met het oog op de 6% loonsverhoging van 1 oktober 1954, opnieuw naar voren gekomen loonwensen. De raad moet onderzoeken of wijziging van het werknemersaandeel in het Nationaal Inkomen mogelijk (wenselijk) is, hierbij betrekkend de economische verwachtingen tot eind 1956, de aanstaande WAO per 1 januari 1957 en een ophanden zijnde huurverhoging voor oude woningen van 25%.

Download:Volledig rapport (870 kB)

Het blijkt niet mogelijk tot een keuze te komen van een basisjaar, waardoor de berekening van een eventuele achterstand van de loonsom per werknemer ten opzichte van het Nationale Inkomen per hoofd en de conclusie wat normaal zou zijn, op los zand komt te staan.
De raad berekent 4 alternatieven. Welke achterstand dan ook zou moeten worden ingehaald, de economische gevolgen van zo’n manoeuvre dienen in aanmerking te worden genomen.

In dit rapport bespreekt de raad een aantal algemene maatregelen:
- Een tijdelijke verhoging van de vereveningsheffing
- Een uitstel van de huurverhoging tot 1 juli 1957
- Eenmalige uitkeringen uit de winst
- Gedifferentieerde loonstijgingen (mede in het licht van wijdverbreide zwarte lonen)
- Algemene loonmaatregelen.
Van deze verschillende, overigens ook in onderlinge samenhang mogelijke, maatregelen zijn de voor- en nadelen aangegeven.