Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1953 | Advies inzake regeling van landbouwarbeid

Advies inzake regeling van landbouwarbeid

Adviesnr. 1953/10 - 22 mei 1953

De Raad beoordeelt het voorliggende voorontwerp van Wet tot nadere wijziging van de Arbeidswet 1919.

Download:Volledig advies (1789 kB)

Eerst een schets van de voorgeschiedenis en strekking van het voorontwerp. Daarna de beoordeling ervan en het wettelijk kader van arbeids- en rusttijden.
Met redactionele en andere opmerkingen. En conclusies en bijlagen.