Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1953 | Advies inzake het voorontwerp van wet op het cadeaustelsel

Advies inzake het voorontwerp van wet op het cadeaustelsel

Adviesnr. 1953/04 - 20 februari 1953

De raad concludeert, dat de situatie tussen detaillist en consument anders is dan die tussen fabrikant en detaillist: in de laatste relatie voltrekken de transacties zich met name rationeler, er wordt bijvoorbeeld met kortingen gewerkt etc.

Download:Volledig advies (1753 kB)

Overzicht waar en waarom een cadeaustelsel zich in normale marktsituaties kan ontwikkelen als een van de middelen om afnemers te binden (nodig voor een constante afzet).
Aandacht voor de kwalitatieve betekenis van het cadeaustelsel als middel van verkoopbevordering, de wenselijkheid van een wettelijke regeling, een algemene beschouwing over het wetsontwerp en opmerkingen bij de afzonderlijke artikelen.