Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1951 | Advies inzake de invoering van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering

Advies inzake de invoering van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering

Adviesnr. 1951/04 - 6 september 1951

Analyse van de gevolgen van de invoering van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering.

Download:Volledig advies (1260 kB)

In het advies staan twee onderwerpen centraal:
1. het vraagstuk van de economische repercussies van de invoering van de Werkloosheidswet;
2. het vraagstuk van de premiehoogte in de zogenaamde ‘moeilijke bedrijfstakken’, dat wil zeggen bedrijfstakken met een bijzonder werkloosheidsrisico.

Wat het eerste vraagstuk betreft wordt gekeken naar:
- De gevolgen voor het algemeen peil van het economisch leven,
- De invloed op het prijsniveau,
- De invloed op de totale vraag en op de vraag naar investeringsgoederen,
- De invloed op de betalingsbalans
- En tot slot de conjuncturele en betalingsbalans-aspecten van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering.

Aangaande het tweede vraagstuk wordt ingegaan op een aantal algemene aspecten van seizoenswerkloosheid en komen de volgende ‘moeilijke’ bedrijfstakken ter sprake: het agrarisch bedrijf, het bouwbedrijf, het havenbedrijf en de visserij.