Herregistratie

Je moet je elke vijf jaar opnieuw laten registreren om je registratie als opleider medezeggenschap (MZ-opleider) in het Register MZ-Opleiders te behouden. Je moet daarbij aantonen dat je vakbekwaamheid op peil is gebleven.

Om geregistreerd te blijven moet je elke vijf jaar vijftig registratiepunten behalen. Er zijn verplichte onderdelen en facultatieve onderdelen. Je houdt je activiteiten en behaalde punten zelf bij in PE-online. De activiteiten van geregistreerde MZ-Opleiders worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Nieuwe eisen

Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe herregistratie eisen ingegaan. Voor MZ-opleiders die vóór 1 januari 2022 al waren ingeschreven in het register gelden de oude herregistratie eisen tot de nieuwe herregistratie periode ingaat.

Meer informatie over de geaccrediteerde activiteiten:

Geaccrediteerde activiteiten

Bij- en nascholing

Op de website van PE-online staat in de opleidingsagenda een overzicht van scholingsactiviteiten die al geaccrediteerd zijn.

Supervisoren

Hieronder een overzicht van de geaccrediteerde supervisoren.

E. Aptroot
ellenaptroot@planet.nl
06-15078451
www.systeemtheoretisch-ontwikkelingsperspectief.nl

A.E.M. Dekkers
annelies.dekkers@hotmail.com
06 22432170
nl.linkedin.com/in/anneliesdekkers

Intervisiegroepen

Meedoen aan geaccrediteerde intervisie is een verplicht voor de herregistratiefase. Daarvoor kunnen MZ-opleiders zelf een intervisiegroep oprichten of zich aansluiten bij een bestaande intervisiegroep. Wil je je aansluiten bij een intervisiegroep? Neem dan contact op met de contactpersoon van de intervisiegroep (xlsx) uit de lijst.
Aanvragen voor nieuwe intervisiegroepen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie. Maak daarvoor gebruik van het aanvraagformulier en de intervisieovereenkomst.

Accreditatievoorwaarden intervisiegroepen

De accreditatie van intervisie is verplicht voor de herregistratiefase. Door het deelnemen aan intervisie kunnen punten worden gehaald die noodzakelijk zijn voor het behoud van de registratie. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Intervisie wordt alleen erkend als deelgenomen is aan een geaccrediteerde intervisiegroep.
  • Intervisiegroepen worden geaccrediteerd als ze zich houden aan het intervisiereglement van het register.
De volledige voorwaarden vind je in het intervisiereglement. Er is ook een intervisieovereenkomst. Aanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie.

Wanneer je inspiratie op wil doen over je opleidingswensen kan je de competentieprofielen raadplegen.

Geen vijftig punten?

  • Als u geen vijftig punten behaald heeft, wordt de erkenning ingetrokken en  wordt u uit het register en uit het overzicht op de website verwijderd. Als u binnen een half jaar alsnog tot vijftig punten komt wordt de registratie hersteld.
  • Als u na vijf jaar geen herregistratie aanvraagt, probeert de beoordelingscommissie contact met u op te nemen. Als dat niet lukt, wordt u na drie maanden uit het register en uit het overzicht op de website verwijderd.
Online Aanvraagformulier Accreditatie Intervisiegroepen

Veelgestelde vragen

Voor meer relevante informatie voor opleiders en opleidingsbureaus kunt u terecht op de pagina met Veelgestelde vragen.