Herregistratie

U moet zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren om uw registratie als opleider medezeggenschap (MZ-opleider) in het Register MZ-Opleiders te behouden. U moet daarbij aantonen dat uw vakbekwaamheid op peil is gebleven.

Om geregistreerd te blijven moet u elke vijf jaar vijftig registratiepunten behalen. Er zijn drie verplichte onderdelen: werkervaring, nascholing en intervisie. Er zijn ook drie facultatieve onderdelen. U moet uw activiteiten en behaalde punten zelf bijhouden op uw persoonlijke pagina in het registratiesysteem. De activiteiten van geregistreerde MZ-Opleiders worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Meer informatie over de geaccrediteerde activiteiten:

Wanneer u inspiratie op wilt doen over uw opleidingswensen kunt u de competentieprofielen raadplegen.

Geen vijftig punten?

Als u geen vijftig punten behaald heeft, wordt de erkenning ingetrokken en  wordt u uit het register en uit het overzicht op de website verwijderd. Als u binnen een half jaar alsnog tot vijftig punten komt wordt de registratie hersteld. Als u na vijf jaar geen herregistratie aanvraagt, probeert de beoordelingscommissie contact met u op te nemen. Als dat niet lukt, wordt u na drie maanden uit het register en uit het overzicht op de website verwijderd.

Meer informatie:

- Overzicht van verplichte en facultatieve activiteiten

 

Veelgestelde vragen

Voor meer relevante informatie voor opleiders en opleidingsbureaus kunt u terecht op de pagina met Veelgestelde vragen.