Hoe kan ik mij laten herregistreren?

Je moet je elke vijf jaar opnieuw laten registreren om je registratie als opleider medezeggenschap (MZ-opleider) in het Register MZ-Opleiders te behouden. Je moet daarbij aantonen dat je vakbekwaamheid op peil is gebleven.

Om geregistreerd te blijven moet je elke vijf jaar vijftig registratiepunten behalen. Er zijn verplichte en facultatieve onderdelen. Je houdt je activiteiten en behaalde punten zelf bij in PE-online. De activiteiten van geregistreerde MZ-Opleiders worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Nieuwe eisen

Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe herregistratie eisen ingegaan. Was je al ingeschreven in het register vóór 1 januari 2022 dan gelden de oude herregistratie eisen tot jouw nieuwe herregistratie periode ingaat.

Informatie over de geaccrediteerde activiteiten

Geen vijftig punten behaald?

  • Als je vijftig punten niet hebt behaald, wordt de erkenning ingetrokken en word je uit het register en uit het overzicht op de website verwijderd. Als je binnen een half jaar alsnog tot vijftig punten komt wordt je registratie hersteld.
  • Als je na vijf jaar geen herregistratie aanvraagt, probeert de beoordelingscommissie eerst contact met je op te nemen. Als dat niet lukt, word je na drie maanden uit het register en uit het overzicht op de website verwijderd.