MZ-Opleiders

Via de website van SCOOR-RMZO kan je zoeken naar geregistreerde mz-opleiders. Via het register dat is ondergebracht bij PE-online kan je een opleider op het gebied van medezeggenschap vinden die voldoet aan onze kwaliteitscriteria.

Vakbekwaam

Het vak van de opleider op het gebied van medezeggenschap stelt hoge eisen aan de mensen die het uitoefenen. Hij of zij moet:

  • met groepen kunnen omgaan, arbeidsverhoudingen begrijpen en interpreteren;
  • zich in de politieke context van een ondernemingsraad kunnen verplaatsen.
  • kunnen omgaan met een grote diversiteit aan inhoudelijke en procesmatige vragen en dilemma’s;
  • kunnen schakelen in zijn of haar rol als opleider/coach/adviseur.
  • Kortom, de opleider moet vakbekwaam zijn.

Herregistratie na vijf jaar

Van geregistreerde mz-opleiders wordt gevraagd hun vakbekwaamheid bij te houden via een systeem van Permanente Educatie (PE). Werkervaring, bijscholing, intervisie, supervisie, training aan collega’s, collegiale feedback en publicaties zijn categorieën die punten opleveren. Voor herregistratie moeten via deze categorieën 50 PE-punten in vijf jaar behaald worden.
Opleiders kunnen via deze link Op PE-online reeds geaccrediteerde scholingen en trainingen vinden. Op de website kunnen zij intervisiegroepen of supervisors vinden om hun vakbekwaamheid op peil te houden

Zoek een MZ-opleider

Veelgestelde vragen

Voor meer relevante informatie voor opleiders en opleidingsbureaus kunt u terecht op de pagina met Veelgestelde vragen.