Opleiders

Via de website van SCOOR-RMZO kunt u zoeken naar geregistreerde opleiders. Via het register kunt u een opleider op het gebied van medezeggenschap (MZ-opleider) vinden die voldoet aan onze kwaliteitscriteria.

Vakbekwaam

Het vak van opleider op het gebied van medezeggenschap stelt hoge eisen aan de mensen die het uitoefenen. Hij of zij moet met groepen kunnen omgaan, arbeidsverhoudingen begrijpen en interpreteren. De opleider moet zich in de politieke context van een ondernemingsraad kunnen verplaatsen. Hij of zij moet kunnen omgaan met een grote diversiteit aan inhoudelijke en procesmatige vragen en dilemma’s. De opleider moet kunnen schakelen in zijn of haar rol als opleider/coach/adviseur. Kortom moet vakbekwaam zijn.

Herregistratie na vijf jaar 

Van geregistreerde opleiders wordt gevraagd hun vakbekwaamheid bij te houden via een systeem van Permanente Educatie (PE). Werkervaring, bijscholing, intervisie, supervisie, bestuurlijke activiteiten en publicaties zijn categorieën die punten opleveren. Voor herregistratie moeten via deze categorieën 50 PE-punten in vijf jaar behaald worden. 
Opleiders kunnen via deze website geaccrediteerde scholingen en trainingen, intervisiegroepen of supervisors vinden om hun vakbekwaamheid op peil te houden.

Zoek een MZ-opleider

 

Veelgestelde vragen

Voor meer relevante informatie voor opleiders en opleidingsbureaus kunt u terecht op de pagina met Veelgestelde vragen.