Accreditatie aanvragen

Alleen door SCOOR-RMZO geaccrediteerde bij- en nascholing kan worden opgevoerd in het kader van de (her)registratie. Zowel aanbieders als cursisten kunnen accreditatie aanvragen. Daarnaast is het mogelijk geaccrediteerd te worden als supervisor.

Accreditatie aanvraag voor cursisten

Heb je scholing gevolgd en wil je dit opvoeren in het kader van je (her)registratie? Dan moet je voor deze scholing accreditatie aanvragen via je eigen account op PE-online.

Accreditatie aanvraag voor aanbieders

Je kan accreditatie aanvragen voor een enkele uitvoering van bij- of nascholing. Maar je kan ook een geaccrediteerde aanbieder worden. Dan wordt jouw scholingsaanbod direct na het melden hiervan geaccrediteerd. Accreditatie als aanbieder verkrijg je voor een periode van steeds drie jaar. Daarna moet je de accreditatie opnieuw aanvragen.
Aanvragen gaat via het systeem van PE-online via drie stappen:

Account aanvragen

 • Om een aanvraag in te dienen heb je een account met inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) nodig.
 • Als je nog geen inloggegevens hebt, kan je deze aanvragen via PE-online. Na het invoeren van je gegevens ontvang je de inloggegevens van je account.
 • Heb je al een account op PE-online? Dan kan je met je eigen account inloggen..

Autorisatie aanvragen

 • Het aanvragen van autorisatie is een eenmalige actie. Ga naar de inlogpagina voor aanbieders en log in met je account.
 • Ga in het menu naar “Autorisatie” en klik vervolgens op de link “autorisatie aanvragen” bij SCOOR-RMZO.
 • Zodra autorisatie is verleend door de coördinator SCOOR-RMZO kun je accreditatie aanvragen

Accreditatie-aanvragen: indiening, beoordeling en besluit

 • Het systeem leidt je door de aanvraagprocedure en geeft aan welke bijlagen (digitaal) nodig zijn voor de aanvraag.
 • Als je problemen ondervindt bij het indienen van de aanvraag kan je contact opnemen met het secretariaat van SCOOR-RMZO via opleidingen@scoor-rmzo.nl. Zij helpen je graag verder.
 • Na ontvangst van je accreditatieaanvraag controleert het secretariaat de aanvraag op volledigheid. Als er aanvullende informatie nodig is, ontvang je hierover bericht via het systeem van PE-Online.
 • De inhoudelijke beoordeling en toekenning van het aantal PE-punten vindt plaats door de accreditatiecommissie van SCOOR-RMZO

Het besluit over accreditatie verneem je via een bericht in PE-online.
Zodra je aanvraag op volledigheid is gecontroleerd, nemen wij je scholingsaanbod direct op in de nascholingsagenda van SCOOR-RMZO. Zo weet je als mz-opleider wat de status van je aanvraag is.

Voorwaarden accreditatie

De voorwaarden zijn uitgewerkt in het reglement en besliskader van de accreditatiecommissie.

Accreditatie supervisoren

Om geaccrediteerd te worden als supervisor gelden de volgende kwaliteitseisen:

 • Supervisie wordt alleen erkend als deze gevolgd is bij een geaccrediteerde supervisor.
 • Supervisoren worden geaccrediteerd als zij geregistreerd zijn bij de LVSC.
 • Supervisoren worden geaccrediteerd als zij als supervisor geregistreerd zijn bij een andere organisatie, en als aan die registratie vergelijkbare kwaliteitseisen worden gesteld als aan een LVSC supervisor.

Nadat een supervisor is geaccrediteerd wordt deze toegevoegd aan het overzicht van geaccrediteerde supervisoren op de website.

De individuele mz-opleider kan een keuze maken uit één van de geaccrediteerde supervisoren.

E. Aptroot
ellenaptroot@planet.nl
06-15078451
www.systeemtheoretisch-ontwikkelingsperspectief.nl

A.E.M. Dekkers
annelies.dekkers@hotmail.com
06 22432170
nl.linkedin.com/in/anneliesdekkers

S.P.J. Toutenhoofd
ptoutenhoofd@hetnet.nl
06 23497893
www.toutenhoofd.eu

C. van der Vleuten
cvandervleuten@stavoor.nl
040 2110393
www.stavoor.nl

Om accreditatie voor een supervisor aan te vragen, maak je gebruik van het online aanvraagformulier. De accreditatiecommissie beoordeelt de aanvragen.

Online aanvraagformulier voor supervisor

Veelgestelde vragen

Voor meer relevante informatie voor opleiders en opleidingsbureaus kunt u terecht op de pagina met Veelgestelde vragen.