Accreditatievoorwaarden

Alleen door het Register MZ-Opleiders geaccrediteerde bij- en nascholing kan worden opgevoerd in het kader van de (her)registratie. Zowel aanbieders als cursisten kunnen accreditatie aanvragen. Daarnaast is het mogelijk geaccrediteerd te worden als supervisor.

Accreditatie scholing en aanbieder

U kunt accreditatie aanvragen voor een enkele uitvoering van bij- of nascholing. Maar ook kunt u geaccrediteerde aanbieder worden. Dan wordt uw scholingsaanbod direct na het melden hiervan geaccrediteerd. Accreditatie als aanbieder wordt verleend voor een periode van steeds drie jaar. Daarna moet u de accreditatie opnieuw aanvragen.

De voorwaarden zijn verder uitgewerkt in het reglement en besliskader van de accreditatiecommissie.

Accreditatie supervisoren

Om door het Register MZ-Opleider geaccrediteerd te worden als supervisor worden de volgende kwaliteitseisen gesteld:

  • Supervisie wordt alleen erkend als deze gevolgd is bij een geaccrediteerde supervisor.
  • Supervisoren worden geaccrediteerd als zij geregistreerd zijn bij de LVSC.
  • Supervisoren worden geaccrediteerd als zij als supervisor geregistreerd zijn bij een andere organisatie, en als aan die registratie vergelijkbare kwaliteitseisen worden gesteld als aan een LVSC supervisor.

Nadat een supervisor is geaccrediteerd wordt deze toegevoegd aan het overzicht van geaccrediteerde supervisoren

Het is aan de individuele MZ-Opleider om een keuze te maken uit deze lijst. Aanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie.

Veelgestelde vragen

Voor meer relevante informatie voor opleiders en opleidingsbureaus kunt u terecht op de pagina met Veelgestelde vragen.