‘We zorgen voor balans op alle fronten’

5 februari 2019 - Van een maand partnerverlof voor medewerkers met een kind op komst tot een collectieve inschrijving in de database van Topvrouwen.nl: verzekeraar Achmea stimuleert gelijkheid binnen de organisatie en streeft diversiteit na. Bestuursvoorzitter Willem van Duin: “Het tempo mag nog wel een stapje omhoog.”

Als coöperatieve verzekeraar staat u midden in de samenleving. Is uw coöperatieve identiteit van invloed op uw standpunten ten aanzien van diversiteit?

“Achmea is er voor iedereen in Nederland. Diversiteit is bij Achmea onlosmakelijk verbonden met onze organisatie en onze cultuur. Het past bij solidariteit, wat de kern vormt van verzekeren. De samenleving verandert, daar willen wij een getrouwe afspiegeling van zijn. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we relevant blijven, met vernieuwende producten en diensten voor onze klanten. We voelen een extra wens om niet alleen diversiteit in de top, maar ook door onze hele organisatie, goed georganiseerd te krijgen. Diversiteit is daarbij voor ons ook een kwestie van gezond verstand.

We werken aan meer verscheidenheid op alle fronten. Niet alleen willen wij de verhouding tussen mannen en vrouwen meer in balans krijgen, maar we streven ook naar een betere culturele diversiteit en we bieden bijvoorbeeld kansen aan mensen met een lichamelijke of mentale beperking.”

Hoe organiseert u diversiteit in uw organisatie?

“We zijn ervan overtuigd dat diversiteit niet iets is dat bij één afdeling moet liggen, of het aandachtsgebied van HR alleen zijn. Diversiteit speelt bij ons breed en we agenderen het op heel veel manieren en bij tal van onderdelen. Vanuit de organisatie worden ook initiatieven genomen, zoals bijvoorbeeld een intern netwerk als Jong Achmea of Hola (voor LHBT). Dat ondersteunen we van harte.”

Voelt u ook vanuit uw klanten de wens tot een meer divers personeelsbestand?

“Onze klanten willen producten en diensten die relevant voor hen zijn. Daarom willen wij de wensen en behoeften van onze klanten begrijpen. Het is daarom belangrijk dat onze organisatie zoveel mogelijk een afspiegeling is van de samenleving is. Achmea zet zich in voor een samenleving waar iedereen aan kan deelnemen. Het past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om inclusie hoog op de agenda te hebben. Overigens voelen we dat niet als druk. Het tempo mag wat ons betreft nog wel een stapje omhoog.”

De verzekeringssector wordt soms beschreven als conservatief. Hoe uit zich dat en hoe komt dat? Waar zou het beter kunnen?

“Dat conservatieve is gelukkig steeds meer aan het verdwijnen, in ieder geval bij Achmea. Ik zie dat er weinig sectoren zijn waar het belang van innovatie en verandering hoger op de agenda staat. Binnen Achmea zorgen we voor continue vernieuwing, we investeren veel in innovatie. We zijn koploper met mobiele en online dienstverlening in de Nederlandse verzekeringssector. Onze klanten ervaren bij andere sectoren hoe gemakkelijk diensten online afgehandeld kunnen worden. Die verwachtingen hebben ze terecht ook van ons. Onze merken investeren zeer veel in steeds betere online service. In 2018 hebben we al veel bereikt. Zo hebben we bijvoorbeeld samen met partners ‘Bluelabel’ geïntroduceerd. Daarmee helpen we gemeenten om proactief de overlast van regenval in kaart te brengen en adviseren preventieve maatregelen rond wateroverlast. Dat is een mooi voorbeeld van innovatie met grote maatschappelijke relevantie. En zo zijn er nog veel meer. Op gebied van veiligheid wonen en werken bijvoorbeeld.”

Ik las dat u in de CAO vier weken ouderschapsverlof bent overeengekomen. Daarmee bent u toonaangevend als werkgever. Helpt dit ook om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te stimuleren?

“Het is voor ons van belang dat we de juiste en goed gekwalificeerde mensen aan kunnen blijven aantrekken. Alleen dan kunnen we onze klanten goed van dienst blijven. Ik ben trots op het feit dat we al jaren heel goed scoren als werkgever. Dat begint met goed luisteren naar je medewerkers. We voeren een vrijwel continue dialoog. Zo krijgen we vroegtijdig een beeld van wat zij belangrijk vinden. Vervolgens borgen we nieuwe afspraken waar mogelijk in de CAO – en er is heel veel mogelijk. Het traditionele kostwinnermodel met één werkende man is volledig achterhaald aan het raken. Gelukkig kunnen we daar goede eigentijdse afspraken rond maken. De maand partnerverlof is daar een voorbeeld van. Het is toch fantastisch dat partners voldoende de tijd en ruimte krijgen bij zoiets belangrijks in het leven als een geboorte? Die ruimte willen we als werkgever zeker faciliteren.

Ik denk dat we een prachtige organisatie hebben met moderne arbeidsvoorwaarden. En ik denk dat het goed is dat we ons als werkgever ook blijven vernieuwen.”

Op welke manieren vult u uw ambities concreet in?

“We doen dit op tal van manieren, waarbij we om te beginnen natuurlijk werken aan bewustwording. Diversiteit is van groot belang en bewustwording gaat niet vanzelf. We moeten er constant aandacht voor vragen en het onderwerp agenderen. Events kunnen daar goed aan bijdragen. We steken hier echt tijd en moeite in en maken onze doelstellingen waar. Voorbeelden hiervan zijn het Dive In Festival dat we organiseerden. We waren in 2018 al host van het jaarevent van Women in Financial Services (WIFS) en elk jaar doen we mee aan de Young Talent Award.

We organiseren daarnaast binnen Achmea regelmatig bijeenkomsten over het belang van diversiteit, zoals het event Speak up dear voor jonge, talentvolle vrouwen over zelfbewustzijn en we organiseren het event Stratego over de ‘ongeschreven regels van het spel’ voor seniormanagement, gericht op zowel mannen als vrouwen. Ook heeft de top van ons bedrijf recent een training cultureel vakmanschap gevolgd, in het kader van culturele diversiteit. Verder hebben we ons een paar jaar geleden al gecommitteerd aan het charter Talent naar de Top. Ook volgt Achmea de uitvoering van de Wet banenafspraak. Eind 2018 hadden we binnen Achmea 55 participatiebanen, waarbij bijzonder is dat mensen een volledige baan hebben. Dat gaan dus verder dan een stage of meeloopplek. Werk is van wezenlijk belang om mee te doen in de maatschappij. Ook dat is voor ons diversiteit. Tot slot hebben we ook beleid en concrete afspraken gemaakt om de balans verder te verbeteren. We streven op management- en directieniveau een minimale vertegenwoordiging van 30 procent vrouwen na. Streefcijfers helpen ons om te monitoren en om er continu aandacht voor te hebben. We zijn er nog niet dus er is ruimte voor verbetering. Ik ben ervan overtuigd dat we deze balans op alle fronten goed gaan krijgen.”

In uw eigen raad van bestuur tel ik 1 vrouw en 5 mannen. Aan het streefcijfer voldoet u dus nog niet op dat vlak…

“Dat klopt, veranderen gebeurt geleidelijk. Voor ons is het van groot belang dat we de juiste persoon op de juiste plek hebben. Diversiteit is één van de aspecten waar naar kijken. We kijken naar het borgen van bestuurlijke kwaliteit op alle vlakken. Bij de raad van commissarissen is de verdeling tussen mannen en vrouwen overigens volstrekt in balans.”

Ook andere organisaties zijn nog niet zo divers als zij willen zijn. Waarom denkt u dat het zo lang duurt om de bestuurskamers ‘meer divers’ te krijgen?

“Die geleidelijkheid zie ik inderdaad ook bij andere bedrijven. Binnen Achmea zijn hier verschillende collega’s gelukkig mee bezig. Uiteindelijk is een afspiegeling van de maatschappij ons streven. Waarom dit niet sneller gaat, daar zijn niet alle experts het over eens. Of ieder geval niet over de oplossing. Dat is waarschijnlijk niet one size fits all. Het zit in werving, in het sollicitatieproces, in de mogelijkheden tot doorstroming, in de cultuur, in de beelden en verwachtingen van iedereen. We werken eraan om op alle fronten een meer diverse organisatie te worden.”

Eind 2018 heeft Achmea een aantal topvrouwen aangeschreven, met een beoogde collectieve aanmelding voor de database van Topvrouwen.nl. Waarom vindt u deze database belangrijk?

“Er zijn nog altijd te weinig vrouwen vertegenwoordigd in de financiële sector, zowel in de top als in de lagen eronder. Bij Achmea werken veel vrouwen op hoge management- en directie-posities. Wij willen meewerken aan het zichtbaar maken van deze groep. De inschrijving in de database van Topvrouwen.nl biedt een kans om jezelf verder te ontwikkelen en om bovendien een maatschappelijke bijdrage te leveren. Zo kun je je expertise inzetten om andere organisaties te helpen. Het biedt zowel vrouwen als Achmea kansen voor verder groei en ontwikkeling.

Een betere balans, daar moet je energie in steken. Een initiatief als Topvrouwen draagt bij aan het zichtbaar maken. Het is niet zo dat we geen geschikte vrouwen in Nederland hebben, maar de praktijk is weerbarstig. Het onderwerp is top of mind en gaat gelukkig niet zomaar weg. Meer diversiteit moet!”

Tekst: redactie Topvrouwen.nl

© Achmea