‘Voor goede vrouwen is er nul belemmering’

27 maart 2017 - Deloitte Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen: vanaf 1 juni 2017 gaat de zakelijk dienstverlener samen met Deloitte-kantoren in 8 Europese landen één organisatie vormen. Die fusie wordt ingegeven door overwegingen van schaalgrootte en investeringskracht, maar heeft volgens CEO Peter Bommel meer gunstige neveneffecten. Zo zijn er bijvoorbeeld meer partners nodig. “We willen er door de hele organisatie graag meer vrouwen bij.”

De wereld verandert sneller dan ooit en geen organisatie ontkomt aan digitale transformatie. De ongekende nieuwe mogelijkheden, ingegeven door nieuwe technologie, zorgen er wellicht ook voor dat organisaties het overzicht verliezen: wat is relevant en waarop moet je focussen? Deloitte Nederland loopt volgens CEO Peter Bommel al geruime tijd voor de muziek uit en plukt daar nu de vruchten van. “Tien jaar geleden dacht nog niemand na over Big Data, maar wij wel. Wij focussen al lange tijd  op analytics, digital en cyber security. Dat zijn hele concrete focusgebieden die veel kansen bieden.” Die focus betaalt zich uit in prestaties én omzetgroei: “Als het bijvoorbeeld gaat om ethical hacking behoren wij tot de absolute top. Wij hebben onze omzet vorig jaar met 20 procent zien stijgen, terwijl die percentages in de markt echt stukken lager liggen. Daar zijn we natuurlijk trots op. We werken aan dit succes met zeer divers samengestelde teams, waaronder topvrouwen. We hebben echt boegbeelden in huis, bijvoorbeeld Inge Philips, director van ons Cyber Risk Services Team en voorheen als plaatsvervangend hoofd van de Landelijke Recherche onder meer verantwoordelijk voor het Team High Tech Crime.” 

Niet conservatief

Door de op handen zijnde interne fusie verwacht Bommel dat de groei zich doorzet: “We gaan nauw samenwerken met 8 Europese landen: Groot-Brittannië, België, Zwitserland, Denemarken, Finland, Noorwegen, IJsland en Zweden. Door die schaalgrootte wordt innoveren en investeren in onze groeigebieden en menselijk kapitaal makkelijker.” Dat biedt kansen, vooral ook voor vrouwen, want in tegenstelling tot innovatie loopt Deloitte Nederland wat betreft genderdiversity nog niet voor de muziek uit. Het executive committee van Deloitte Nederland bestaat uit 14 mensen, waarvan 3 vrouwen. Van de 265 partners zijn er 26 vrouw. Tot treurnis van Bommel, die vindt dat dat anders moet: “Deloitte is een heel divers bedrijf. Juist vanwege die focus op analytics, digital en cyber security werken bij ons mensen van heel diverse pluimage: jong, van verschillende nationaliteiten, met zeer verschillende achtergronden. Bij ons werken echt niet alleen juristen, economen en techneuten, maar ook psychologen, sterrenkundigen en filosofen. Die diversiteit zit er dus goed in. Maar als het specifiek gaat om gender, dan moeten we nog stappen te zetten.” Dat genderdiversity achterblijft, komt volgens Bommel uitdrukkelijk niet omdat ‘het wereldje’ van de zakelijke dienstverlening conservatief is. “Nee, totaal niet. Als we conservatief zouden zijn, dan zouden we niet op dit niveau kunnen innoveren. Waar we wel tegenaan lopen, is vrouwen met de juiste achtergrond aantrekken en behouden. In onze consultancypoot zijn er veel vrouwen, op andere plekken is dat ingewikkelder.” 

Interventies van de ceo

Dat wil niet zeggen dat er binnen de wereldwijde Deloitte-organisatie  – Nederland incluis, uiteraard – weinig (potentiële) topvrouwen te vinden zijn. Zo zwaait bij Deloitte Australië Cindy Hook de scepter, in Amerika is Cathy Engelbert CEO. Deloitte Engeland kwam in het nieuws toen bleek dat daar in 2015 75 nieuwe partners benoemd werden, van wie 30 procent vrouwen. En zo zijn er nog meer landen waar binnen Deloitte genderdiversity al de norm is. “Wij kijken daar met bewondering naar. Je ziet dat de pijplijn daar gevulder is: in Engeland bijvoorbeeld is het proces van vrouwelijke benoemingen gestructureerder verlopen. Wij hadden daar tien jaar geleden al meer werk van moeten maken. Je moet mensen op een vroeg moment in hun carrière spotten en vervolgens naar de top begeleiden. Die inhaalslag zijn wij nu aan het maken. Dat vind ik niet alleen nuttig – dat diverse teams en dus ook teams met vrouwen beter presteren is immers bewezen – maar ook prettig. Ik vind het fijn en inspirerend met vrouwen te werken. Je merkt dat met vrouwen erbij andere en frisse vragen gesteld worden, maar ook dat de sfeer prettig wordt en dat de betrokkenheid groot is.” Onlangs nodigde Bommel met plezier een aantal vrouwen uit de database van topvrouwen.nl uit een ‘Executive Edge Sessie’ bij te wonen. “Bij zo’n sessie nemen inspirerende sprekers het businessmodel van deelnemers onder de loep. Welke nieuwe techniek is er nodig? Zijn veranderingen noodzakelijk? Wat is mijn bestaansrecht? Dat soort vragen. De aanwezigheid van vrouwen is hierbij essentieel. Ik herinner me hoe het op een gegeven moment ging over artificial intelligence en de vraag of de menselijke factor uit organisaties gaat verdwijnen. Dat onderwerp maakt sowieso iets los, maar dat lijkt voor vrouwen des te meer te gelden. De vrouwen waren dan ook nadrukkelijk betrokken bij de discussie, met een inhoudelijk goed verhaal. Zo zie je dus heel concreet dat genderdiversity tot verdieping van discussies leidt.”

Eagerness

Bommel zet daarom bedrijfsbreed in op het binnenhalen, binnenhouden en ‘spotten’ van talentvolle vrouwen. “Jazeker, daar bestaan targets voor binnen de verschillende business units. We willen dat minimaal 40 procent van de populatie uit vrouwen bestaat. Of ik er strenge consequenties aan verbind als mensen die targets niet halen? Nou ja, dát vind ik dus conservatief, maar partners hebben dan wel wat uit te leggen. Ik wil positief stimuleren en challengen.” Leren van de internationale Deloitte-organisatie doet Bommel ook. “Aan Cindy Hook heb ik wel eens gevraagd waar zij aan hecht in genderdiversity-kwestie. Haar antwoord was dat interventies van de ceo belangrijk zijn.” Bommel heeft dat ter harte genomen en intervenieert zelf ook als dat nodig is. “Dat gebeurt wanneer bij benoemingen een vrouw om onduidelijke redenen wordt afgewezen. Dat laat ik niet gebeuren. Maar gelukkig hoef ik er niet vaak tussen te komen.” 

Bommel heeft er vertrouwen in dat het aantal vrouwen binnen zijn organisatie blijft toenemen. Hij vindt het een goed signaal dat vrouwen zich groeperen, of dat nou binnen het interne en externe vrouwennetwerk van Deloitte zelf is, of binnen een initiatief als de database van Stichting Topvrouwen. “Je moet jezelf zichtbaar maken en zorgen dat je in die ‘pijplijn’ terecht komt.” Jezelf zichtbaar maken mag wat Bommel betreft heel expliciet: “Als je performance laat zien dat je excelleert, dan is eagerness de volgende stap. Vrouwen die naar de top willen, zouden gewoon eens een afspraak voor een gesprek met hun ceo moeten maken. Dat is helemaal niet gek. Sta je meteen in de picture.” Of Deloitte-vrouwen dat massaal doen, laat zich raden. Geen probleem: “We hebben plek aan de top, we verwachten nog meer groei en voor goede kandidaten is er 0 belemmering.” 

Tekst Nicole Gommers