‘Hier gaan mooie dingen uit voortkomen’

1 september 2016 - Het is een primeur: Rabobank is het eerste concern dat werk heeft gemaakt van een collectieve aanmelding in de database van topvrouwen.nl. Bijna 30 board ready vrouwen schreven zich in, om zo in aanmerking te komen voor een commissariaat. Rabobank bestuursvoorzitter Wiebe Draijer is enthousiast: “Dit is een mooie manier om vrouwen naast hun lijnverantwoordelijkheid leiderschapskwaliteiten te laten delen.”

Het nut, de noodzaak en vooral ook de meerwaarde van genderdiversiteit zag Wiebe Draijer altijd al in. “Dat was al zo lang voordat ik bij Rabobank aantrad. In mijn eerdere functies bij McKinsey en later bij de SER maakte ik me er hard voor, vanuit de overtuiging dat de bijdrage van vrouwen essentieel is voor groei en een betere werkomgeving.” Met vrouwen samenwerken is ook leuk, vindt Draijer, die op het moment van het gesprek door een vrouwelijke chauffeur naar een afspraak gereden wordt. “Ik kan volmondig bevestigen dat ik graag met vrouwen werk. De vrouwelijke benadering en empathische manier van communiceren – zonder vrouwelijke eigenschappen te willen veralgemeniseren, hoor – ervaar ik als verrijking.” Wat dat betreft legt Draijer, sinds 2014 bestuursvoorzitter van Rabobank, de lat niet hoger dan voorheen. “Ik vond en vind dit onderwerp ontzettend belangrijk. Vanaf mijn eerste dagen als voorzitter van de raad van bestuur houd ik mij bezig met awareness en het bieden van mogelijkheden voor alle groepen een ‘volle’ carrière na te jagen. Rabobank ontplooit goede initiatieven op dit vlak, maar het belangrijkst is dat we ook daadwerkelijk voortgang boeken.” Een voorbeeld van die vervrouwelijking is dat afgelopen lente Petra van Hoeken aangesteld werd als chief risk officer en lid van de raad van bestuur. “Aan het eind van het jaar hoop ik naar buiten te kunnen brengen dat 25 tot 30 procent van de top-50 van onze bank vrouw is – let wel, toen ik begon zat er welgeteld 1 vrouw in die top. Het is even afwachten of het daadwerkelijk lukt met dat percentage, maar we zijn een eind op stoom.”

Vinger opsteken

Draijer benadrukt dat vrouwen niet zomaar een topfunctie verwerven. “Het gaat om vrouwen die stuk voor stuk op hun merites beoordeeld zijn. Ze zijn niet benoemd omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze meerwaarde bieden, omdat we ervan overtuigd zijn dat deze vrouwen onze bank sterker en beter maken.” Rabobank verkeert door de reorganisaties bij de lokale banken en Rabobank Nederland, in een forse transitie. “Juist in een tijd waarin het afspiegelingsprincipe om de hoek komt kijken, moet je er alert op zijn dat de aandacht voor diversiteit niet ondersneeuwt. Alleen al in numeriek opzicht loop je het risico dat er talentvolle vrouwen verloren gaan, maar ook omdat vrouwen wat minder snel hun vinger opsteken bij de vraag of ze beschikbaar zijn voor een bepaalde functie, of dat ze zich willen profileren. We blijven dus alert. Of ik er trots op ben dat we ondanks onze transformatie stappen zetten in de vervrouwelijking van de top? Ja, maar ik sta er niet te veel bij stil, juist omdat we door moeten.”

Kruisbestuiving

En door gáán Draijer en zijn team: vanuit de eerder genoemde ‘awareness’ viel de database op topvrouwen.nl op bij zowel Draijer als de manager van het diversiteitsprogramma, Roeli Pot. “Zo’n database zien wij als een krachtig signaal: de vrouwen zíjn er. Nog niet zo lang geleden was er sprake van schraalheid, je moest vrouwen zoeken met een lampje. Topvrouwen.nl is een initiatief dat voor transparantie zorgt en daarmee een positieve bijdrage levert. Dus wij dachten: hoe mooi zou het zijn om hier gebruik van te maken? Daarom hebben we een groep vrouwen geselecteerd en uitgenodigd zich in de database beschikbaar te stellen voor commissariaatsfuncties.” Zo’n functie past sowieso in het straatje van de bank, vindt Draijer: “Dit past binnen onze waardensets, binnen onze missie als coöperatieve bank: wij verwachten van leiders dat zij – naast hun directe lijnverantwoordelijkheden – hun kwaliteiten ook elders inzetten, liefst in functies die ertoe doen.” Het is een klassieke win-win situatie, volgens Draijer, en tegelijk een kruisbestuiving: “Zodra je daadwerkelijk een commissariaat verwerft, kun je als toezichthouder een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. Tegelijkertijd geldt dat de Rabovrouwen die kennis en ervaring mee terug nemen naar de bank.” 29 vrouwen schreven zich inmiddels in op topvrouwen.nl. “Ik ben er zeker van dat het mooie commissariaatsfuncties gaat opleveren.”

Geen roofbouw

Of andere organisaties vrouwen ook moeten stimuleren zich voor een commissariaatsfunctie op topvrouwen.nl in te schrijven, antwoordt Draijer voorzichtig positief. “Ja, maar pas als die bedrijven er klaar voor zijn. Dat geldt ook voor het vervrouwelijken binnen de eigen gelederen.” Uiteindelijk zullen de meeste organisaties diversiteit omarmen, maar Draijer ziet tijd als belangrijke factor bij het genderdivers maken van de top. “Versnellen is zeker mogelijk, maar niet eenvoudig. Het gevaar is dat je de laag onder de top ‘leeg trekt’ – dan pleeg je roofbouw op jezelf. Organisaties zullen dus echt nieuw talent moeten aanboren en dat gaat nu eenmaal niet van vandaag op morgen. Transparantie en zichtbaarheid van vrouwen – zoals topvrouwen.nl bewerkstelligt – helpt. Ik verwacht dat er veel moois gaat voortkomen uit de inschrijving van de Rabovrouwen. ”

Tekst Nicole Gommers

© Rabobank