‘50 procent vrouwen, waarom niet?’

13 december 2016 - Het gaat organisch, zonder dat er beleid voor gemaakt hoeft te worden: het aantal vrouwen binnen Conclusion, dienstverlener op het vlak van business transformatie en IT-services en ecosysteem van zelfstandige entiteiten, groeit gestaag. Ceo Engbert Verkoren “ziet het gebeuren” en heeft vertrouwen in een toekomst waarin de helft van het bedrijf uit vrouwen bestaat. “Het draait om zoveel meer dan kennis van bits & bytes.”

IT is binnen bedrijven allang geen ondersteunende dienst meer, maar broodnodig voor het behalen van competitieve voordelen. Voor vrijwel elk bedrijf in welke sector dan ook geldt dat business en IT steeds nauwer met elkaar verweven raken. In een markt waarin elke speler wordt gedreven door technologie en waarin de afhankelijkheid van die technologie steeds groter wordt, zijn er meer dan voldoende klanten voor Conclusion, dienstverlener op het vlak van business transformatie en IT-services. Conclusion is overigens geen corporate organisatie, maar een ecosysteem bestaande uit zelfstandige entiteiten.“Bedrijven en organisaties die hun klant goed willen blijven bedienen en toekomstvast willen worden, hebben een hulpvraag. Ingrijpende businesstransformatie is vaak noodzaak”, zo schetst ceo Engert Verkoren het speelveld waarbinnen het bedrijf opereert.

Mission critical

De klanten die Conclusion bedient, vragen om veel meer dan alleen ‘pure techniek’. “IT en technologie vormen de kern van ons bedrijf, maar voor ons zijn business- en domeinkennis net zo belangrijk. Wij zijn niet alleen actief binnen digital process outsourcing – het beheren van digitale businessprocessen en zorgen dat die processen up to date blijven – maar ook binnen digitale transformatie. Dat betekent dat wij al in een vroeg stadium aan tafel komen, bijvoorbeeld om mee te denken over nieuwe businessmodellen.” Conclusion beheert tevens vele missiekritische systemen binnen de domeinen openbaar vervoer, zorg, financiële dienstverlening en industrie. “We zetten er allereerst op in dat de missiekritische systemen niet falen en daarnaast zijn we volledig in control als het toch misgaat.”

Al met al ziet Verkoren ‘zijn’ bedrijf als speler die opereert op het snijvlak van techniek en maatschappelijke vraagstukken. “We dragen verantwoordelijkheid op maatschappelijk relevante domeinen. Neem de pensioenfondsen. Naast techniek zijn maatschappelijke eisen de drivers achter de transformatie binnen deze sector. Over tien jaar heeft de individualisering de grote, collectieve fondsen onherkenbaar veranderd. Wij werken aan de techniek om dit mogelijk te maken, maar hebben dus ook grote behoefte aan professionals met domeinkennis en kennis van business en processen.”

Geen genderbeleid, toch veel vrouwen

Wat die professionals betreft is er wat bijzonders aan de hand. “We groeien hard, inmiddels hebben we zo’n 1150 mensen in dienst, met daaromheen een flexibele schil van zo’n 200 collega’s. Momenteel is 22 procent van onze collega’s vrouw en dan gaat het niet alleen om ondersteunende functies, maar juist ook om professionals en management. Van de directeuren van onze werkmaatschappijen is momenteel een kwart vrouw en dat zullen er zeker nog meer worden. We hebben vrouwen in alle functies en op alle niveaus; zo hebben we bijvoorbeeld 3 vrouwelijke businesscontrollers. Bij de creatieve werkmaatschappij die zich binnen Conclusion bezighoudt met e-learning en gaming – daar ontwikkelen ze écht gave oplossingen –  is meer dan 50 procent vrouw.”

Verkoren zegt vooral niet te stoer te willen doen over het aantal vrouwen binnen het bedrijf: het mogen er meer worden. “Wij geloven in mensen. Zowel mannen als vrouwen krijgen gelijke kansen, en dat werkt; de groei van genderdiversiteit binnen Conclusion gaat organisch. We hebben er geen specifiek beleid op losgelaten, we zíen het gebeuren – vrouwen vinden prima hun weg binnen ons ecosysteem, ondanks het feit dat we in een sector zitten die traditioneel meer als ‘mannelijk’ wordt gezien. Ik vind dat ook niet gek, hoor. We hebben een enorme diversiteit aan mogelijkheden, voor mannen én vrouwen. Of het nu gaat om pure techniek, of om onze stevige maatschappelijke inbedding. Het idee dat je nuttig werk verricht, dat spreekt veel mensen aan.”

De gestage vervrouwelijking is een ontwikkeling die Verkoren prima bevalt: “Een bedrijf met weinig vrouwelijke vertegenwoordiging mist broodnodige voelsprieten. Binnen ons ecosysteem zijn vrouwen vaak in staat te denken vanuit andere invalshoeken. Ik merkte dat onlangs weer toen we om tafel zaten met een zorginstelling. Die instelling had een traditionele IT-vraag voor werkplekbeheer. Ons team, met daarin een vrouwelijke commerciële directeur en een vrouwelijke delivery directeur, zag echter veel bredere mogelijkheden. De instelling gaf aan ‘op z’n kop te staan door het antwoord.’ We zijn dus in gesprek. Die verschillende invalshoeken binnen een team, de balans die vrouwen en mannen brengen binnen teams, dat werkt bijzonder goed.”

Competenties met een frisse blik bekijken

Wat de toekomst betreft is Verkoren duidelijk. “We omarmen diversiteit in brede zin en wat betreft genderdiversiteit zie ik grote mogelijkheden. Dus 50 procent vrouwen in de toekomst, waarom niet? Wat we daarvoor nodig hebben, is dat meer vrouwen gaan beseffen dat zij zonder puur technische achtergrond meerwaarde kunnen hebben binnen deze sector. Wellicht dat de beeldvorming wat betreft IT hier en daar wat tegenwerkt, maar ecosystemen als Conclusion hebben behoefte aan professionals van diverse pluimage. Je ligt weliswaar onder de motorkap van organisaties, maar dat kan in veel verschillende hoedanigheden. We werken veelal in teams voor onze klanten. Bij de samenstelling van onze teams hebben we behoefte aan zowel mannen als vrouwen. Pure techneuten, maar net zo goed aan creatievelingen en vakmensen die de ‘menskant’ van organisaties begrijpen. Bij het integreren van techniek binnen de zorg idem dito.” Wie met een frisse blik naar de eigen competenties durft te kijken, kan dus zomaar aan de wieg van ingrijpende transformaties of bijzondere initiatieven komen te staan. “Binnen ons ecosysteem is ruimte voor mensen die het echte verschil willen maken, en dan heb ik het over mannen én vrouwen.”