Wat vraagt SCOOR-RMZO van jou als medezeggenschap-professional?

Als MZ-professional moet je aan een aantal eisen voldoen om in het register te worden toegelaten. Ook wordt er voor dit kwaliteitsregister een bijdrage gevraagd van €80,- per jaar.

Toelatingseisen

Je kunt je registreren bij het register wanneer je voldoet aan de volgende toelatingseisen:

  1. Je hebt een afgeronde hbo- of universitaire opleiding;
  2. Je hebt een afgeronde trainer-coach-docentenopleiding, opleiding als adviseur, of bent met een opleiding hiervoor bezig;
  3. Je kunt aantonen voldoende kennis van de medezeggenschap te hebben

De beoordelingscommissie bepaalt bij de aanmelding of je voldoet aan de bovenstaande vereisten. Voldoe je aan alle eisen, dan word je als volwaardig opleider toegelaten tot het register.

Voldoe je niet aan deze drie vereisten dan kun je een verzoek indienen bij de beoordelingscommissie op basis van Elders Verworven Competenties (EVC-regeling).

Kandidaatsfase

Voldoe je niet aan eis 2 en/of 3 dan word je als kandidaat MZ-professional toegelaten in het register voor twee jaar.

Investering

De registratie in het kwaliteitsregister van SCOOR-RMZO vraagt van jou een bijdrage van €80,-. Jaarlijks krijg je in april hiervoor een factuur.