Hoe kan ik mij laten herregistreren?

Je moet je elke vijf jaar opnieuw laten registreren om je registratie als MZ-professional in het Register van SCOOR-RMZO te behouden. Je moet daarbij aantonen dat je vakbekwaamheid op peil is gebleven.

Herregistreren via PE-online

Om geregistreerd te blijven moet je elke vijf jaar vijftig registratiepunten behalen. Er zijn verplichte en facultatieve onderdelen. Je houdt je activiteiten en behaalde punten zelf bij in PE-online. De activiteiten van geregistreerde MZ-professionals worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Nieuwe eisen

Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe herregistratie eisen ingegaan. Was je al ingeschreven in het register vóór 1 januari 2022 dan gelden de oude herregistratie eisen tot jouw nieuwe herregistratie periode ingaat.

Informatie over de geaccrediteerde activiteiten

Geen vijftig punten behaald?

  • Als je vijftig punten niet hebt behaald, word je niet toegelaten tot de nieuwe herregistratieperiode van vijf jaar. Wil je dan toch in aanmerking komen voor herregistratie, dan kun je contact opnemen met de beoordelingscommissie met een plan hoe je binnen een half jaar alsnog tot de vereiste vijftig PE-punten komt. Wordt het plan goedgekeurd dan blijf je gedurende dat halve jaar zichtbaar in het register en kun je je dossier bijwerken. Als je je vijftig PE-punten haalt, gaat de nieuwe herregistratieperiode met terugwerkende kracht in. Behaal je onvoldoende punten, dan word je na dit halve jaar alsnog uit het register verwijderd en mag je geen gebruik meer maken van het keurmerk.
  • Na vijf jaar zonder registratie na een NEE brief kan je opnieuw een registratie aanvragen via het EVC traject zij instroom.