Partners at Work

21 januari 2019 - Partners at Work is een executive searchbureau voor topfuncties in de profit en non profit sector, waaronder de zorg, het bedrijfsleven, onderwijs, publieke domein en de financiƫle en zakelijke dienstverlening. Het bureau bemiddelt bestuurders, toezichthouders, management & directie en senior professionals en voert een actief beleid om vrouwen zichtbaar te maken.

Vanaf februari 2021 bundelt Partners at Work de krachten met executive searchbureau Van der Laan & Co. Samen gaan zij verder onder de naam Partners at Work. We spraken met Josephine van der Vossen, één van de vijf voorvrouwen en partners van het bureau, over hoe Partners at Work vrouwen naar de top helpt.

De Executive Search Code ('Code') erkent de belangrijke rol die (executive) searchbureaus vervullen bij het realiseren van meer diversiteit in topposities. Waarom vond je het belangrijk de Executive Search Code te tekenen? Hoe draag je in het verlengde hiervan bij aan het succes binnen de boardroom?

‘Vanaf de start van ons bureau in 2003 leveren we een actieve bijdrage om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te benoemen. Partners at Work is één van de initiatiefnemers van de Executive Search Code. Wij hebben de Code samen met Talent naar de Top opgesteld en stellen onszelf ten doel bij elke searchopdracht 50 procent geschikte vrouwen op de longlist te plaatsen. In 2018 is 57 procent van onze searchopdrachten ingevuld met een vrouwelijke kandidaat. Wij zijn er van overtuigd dat meer diversiteit in de top betere resultaten oplevert voor de organisatie, werknemers en klanten.’

 Partners at Work
Hoe onderscheid je je van andere bureaus?
'Partners at Work is het executive searchbureau voor bewezen en nieuw talent. Diversiteit is leidend in onze searchopdrachten. Wij hebben een relevant netwerk met topvrouwen en besteden veel aandacht aan het leren kennen van vrouwelijk toptalent. Dat doen we door het voeren van loopbaangesprekken, het coachen van vrouwen, het organiseren van workshops en rondetafelgesprekken en door aanwezig te zijn op netwerkbijeenkomsten.’

Ga je sinds de ondertekening van de Code (nog) zorgvuldiger om met samenstellen van long- en shortlists? Is er binnen je bureau sinds het ‘uitspreken’ van dit commitment iets veranderd ten opzichte van vroeger?
‘Diversiteit is verankerd in onze missie. Sinds het tekenen van de Code gaan we nog actiever het gesprek aan met onze opdrachtgevers en krijgen we regelmatig een opdracht om een vacature specifiek met een vrouw in te vullen. Wij brengen onze opdrachtgevers in contact met verrassende, nieuwe kandidaten. Sommige vacatures zijn lastiger in te vullen met een vrouw, maar dat weerhoudt ons niet: wij gaan door met zoeken totdat de juiste vrouw is gevonden en geselecteerd.’

Susan Vinnicombe, als professor of Women and leadership verbonden aan de Britse Cranfield University, schetste in de Financial Times een beeld van de gekantelde sfeer bij de ‘grote jongens’ in de internationaal opererende searchwereld: ‘De boel is goed opgeschud.’ Onderschrijf je die zich internationaal voltrekkende trend, en gaan Nederlandse searchers voldoende met hun tijd mee?
‘Wij zien duidelijk dat er meer aandacht is voor diversiteit in de boardroom. Er wordt bij de selectie van een executive searchbureau steeds meer gekeken naar bureaus met een relevant netwerk met vrouwelijke kandidaten. Headhunters zoals wij, die tijd en aandacht besteden aan het opbouwen van een netwerk met vrouwelijk toptalent en vrouwen goed begeleiden in een carrièrestap, doen daar hun voordeel mee.’

Je hebt uiteraard te maken met de wensen van je cliënten. Niet iedereen staat open voor meer vrouwen in de board, sommige bestuurders en toezichthouders zullen liever kiezen voor een veilige naam waar de aandeelhouders niet van opkijken, of iemand met een ‘klassiek’ track record uit hun eigen netwerk. Krijg je daadwerkelijk te maken met opdrachtgevers van de ‘oude stempel’, die kiezen voor wat gekscherend male, stale and pale wordt genoemd en levert dit wrijving op?
‘Onze opdrachtgevers vertegenwoordigen een nieuwe generatie leiders die juist oog hebben voor onderwerpen als diversiteit, duurzaamheid, maatschappelijke relevantie. Opdrachtgevers van de oude stempel, die graag kiezen voor “male, stale and pale”, kiezen voor een ander type bureau.’

Wat is wijsheid in het geval van die wrijving? Moet af en toe de vuist op tafel?
‘Een opdrachtgever huurt ons in om zijn probleem op te lossen. Hij of zij vertrouwt erop dat wij de markt en de mensen kennen en dat wij na gedegen screening de beste kandidaten voordragen. Het is onze kracht om verrassende, minder voor de hand liggende kandidaten te introduceren. Met goede argumenten weten we onze opdrachtgevers te overtuigen met de kandidaten in gesprek te gaan. Een beetje wrijving geeft ook glans.’

Treed je bewust in gesprek met vrouwen uit uw ‘kaartenbak’, om te investeren in hun kansen op een topfunctie? Hoe ondersteun je vrouwen bij het volledig benutten van hun potentieel?
‘Wij besteden veel tijd en aandacht aan het leren kennen van vrouwelijk toptalent door het voeren van loopbaangesprekken, het coachen van vrouwen, het organiseren van workshops en rondetafelgesprekken. We zijn een actieve partner in vrouwennetwerken en doen er alles aan om open en uitnodigend te zijn, zodat we meer vrouwelijk talent ontmoeten en kunnen volgen.’

Je bureau neemt met regelmaat deel aan de speeddates die SER Topvrouwen organiseert. Wat is jouw algemene indruk van de kandidaten? Kunnen zij nog iets verbeteren aan hun performance, hebben zij voldoende op het netvlies wat hun mogelijkheden en uitdagingen zijn?
‘Tijdens een speeddate van Topvrouwen.nl moet je in 10 minuten een beeld vormen van een kandidaat. Belangrijk voor de kandidaat is dus om een elevator pitch voor te bereiden: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Maak voor jezelf een plan waar je naartoe wilt groeien. Wees daarin ook realistisch: niet iedereen is geschikt voor een rol als – bijvoorbeeld – commissaris. Tot slot: het is belangrijk een relatie op te bouwen met een executive searchbureau waar je je bij thuis voelt.’

Hoe kijk je aan tegen quota of andere dwingende maatregelen om de top diverser te maken?
‘Ondanks dat het streefcijfer van vrouwelijke benoemingen in raden van bestuur en raden van commissarissen nog niet gehaald zijn, zien wij positieve ontwikkelingen in de invulling van posities net onder de board met vrouwelijk toptalent. Wij verwachten dat deze vrouwen binnen enkele jaren doorstromen richting de board en/of de raad van commissarissen. Een quotum helpt om deze generatie ook echt in de raad van bestuur te krijgen.’

12 mei 2021