Ç&Q Executive Search

5 november 2020 - Steeds meer executive searchbureaus ondertekenen de Executive Search Code en committeren zich daarmee vrijwillig aan een actieve rol bij de benoeming van vrouwen in topposities. Topvrouwen.nl geeft deze bureaus een podium: hoe dragen zij bij aan een betere man/vrouwbalans in de top van het bedrijfsleven, hoe gaan ze om met dilemma’s en wat zijn de successen die ze boeken? Deze keer aan het woord: Françoise Reffeltrath-Pisters en Quierine Vossen van Ç&Q Executive Search.

Waarom vond u het belangrijk de Executive Search Code te tekenen? Hoe draagt u in het verlengde hiervan bij aan het succes binnen de boardroom? 
“Ç&Q heeft de Executive Search Code ondertekend vanuit ons geloof in diversiteit in de breedste zin van het woord. Meer vrouwen aan de top is hier een belangrijk onderdeel van. Ç&Q krijgt de laatste tijd steeds meer de vraag om bij gelijke geschiktheid met een vrouwelijke eindkandidaat te komen, hetgeen Ç&Q ook daadwerkelijk lukt. Met het ondertekenen van de Code willen we laten zien dat wij onderschrijven dat er daadwerkelijk veel goede en geschikte vrouwelijke talenten zijn en dat deze ook daadwerkelijk door ons gevonden worden. Ç&Q gelooft in diversiteit in de breedste zin van het woord; gender, leeftijd, inhoudelijke kennis & expertise, culturele achtergrond etc. Niet alleen bij de searches naar een vaste of interim kandidaat, ook bij het plaatsen van commissarissen besteedt Ç&Q hier aandacht aan.”

Françoise Reffeltrath-Pisters en Quierine Vossen

Hoe onderscheidt u zich van andere bureaus?
“Ç&Q werkt standaard met z’n tweeën tegelijkertijd aan een opdracht, van begin tot eind, wat een gedegen en weloverwogen selectie en continuïteit waarborgt voor zowel klant als kandidaat. Ç&Q treedt hierbij op als trusted advisor voor de opdrachtgever. De consultants van Ç&Q hebben al het contact met kandidaten en opdrachtgevers zelf, van het benaderen tot inplannen van interviews en het ondersteunen in salarisonderhandelingen. Hierdoor hebben we vaak en regelmatig contact en horen en weten we wat belangrijk is voor de mensen met wie we werken. We besteden tussen opdrachten door veel tijd aan het leren kennen van nieuwe kandidaten, waardoor we bij de start van een opdracht snel kunnen schakelen, omdat we veel van de kandidaten die we willen voorstellen vaak al kennen.”

Gaat u sinds de ondertekening van de Code (nog) zorgvuldiger om met samenstellen van long- en shortlists? Is er binnen uw bureau sinds het ‘uitspreken’ van dit commitment iets veranderd ten opzichte van vroeger?
“Niet echt: de afgelopen jaren hebben wij regelmatig goede vrouwen weten te plaatsen, zonder hier veel additionele moeite voor te doen: het is voor Ç&Q vanzelfsprekend om zowel goede vrouwen als mannen op haar longlist te plaatsen.”

Susan Vinnicombe, als professor of women and leadership verbonden aan Cranfield University, schetste in de Financial Times een beeld van de gekantelde sfeer bij de ‘grote jongens’ in de internationaal opererende searchwereld: “De boel is goed opgeschud.” Onderschrijft u die zich internationaal voltrekkende trend, en gaan Nederlandse searchers voldoende met hun tijd mee?
“Wij kunnen niet voor onze concullega’s spreken en kijken vooral naar onszelf: aan dat opschudden doen we graag mee!”

U heeft uiteraard te maken met de wensen van uw cliënten. Niet iedereen staat open voor meer vrouwen in de board, sommige bestuurders en toezichthouders zullen liever kiezen voor een veilige naam waar de aandeelhouders niet van opkijken, of iemand met een ‘klassiek’ track record uit hun eigen netwerk. Krijgt u daadwerkelijk te maken met opdrachtgevers van de ‘oude stempel’, die graag kiezen voor wat gekscherend male, stale and pale wordt genoemd, en levert dit wrijving op?
“Dat was een tijdje terug wel zo, maar is de laatste twee jaren eigenlijk niet meer het geval. Maar als een opdrachtgever een goede reden heeft voor het zoeken naar een mannelijke kandidaat, gebaseerd op de diversiteitsgedachte, dan gaan we daar wel in mee. Die wrijving ondervinden we niet. Verder zullen we altijd proberen in het ‘palletje van kandidaten’ een zogenaamd exotisch – ofwel afwijkend – profiel toe te voegen.”

Wat is wijsheid in het geval van die wrijving? Moet af en toe de vuist op tafel?
“Het sparren, een spiegel voorhouden en uitdagen door ook minder voor de hand liggende kandidaten voor te leggen vinden wij altijd een goede zaak, al is het alleen maar om de discussie open te houden en scherp te stellen.”

Treedt u bewust in gesprek met vrouwen uit uw ‘kaartenbak’, om te investeren in hun kansen op een topfunctie? Hoe ondersteunt u vrouwen bij het volledig benutten van hun potentieel?
“Jawel, maar dat doen wij eerlijkheidshalve ook met mannelijke kandidaten. We doen inmiddels bewust mee met speeddatesessies van Topvrouwen.nl, om zo met nog meer topvrouwen in contact te komen. Verder adviseren wij vrouwen over aanpalende onderwerpen, zoals hoe je jezelf via LinkedIn profileert.” 

Uw bureau neemt met regelmaat deel aan de speeddates die Topvrouwen.nl organiseert. Wat is uw algemene indruk van de kandidaten? Kunnen zij nog iets verbeteren aan hun performance, hebben zij voldoende op het netvlies wat hun mogelijkheden en uitdagingen zijn?
“Wij zijn onder de indruk van velen van de kandidaten die we ontmoet hebben tijdens de speeddatesessie. Zij weten wat ze willen! Maar niet iedereen presenteert zich op de manier die past hij hun kaliber. Personal branding via LinkedIn, daar helpen we graag bij.

Onlangs waren voor de eerste keer aanwezig bij een speeddate-event van Topvrouwen.nl, dat met het oog op het coronavirus online plaatsvond. Het online contact maken in acht minuten werkte gelukkig heel goed. De korte gesprekken waren verrassend krachtig, leuk en inspirerend. Dat kwam zeker door de goede voorbereiding van het event door de kandidaten; ze wisten wat ze wilden vertellen en vragen. We kwamen snel tot de essentie en kregen ook een beeld van elke deelnemer. Het heeft inmiddels tot een aantal leuke virtuele vervolggesprekken geleid met kandidaten die perfect in onze doelgroep passen en met wie we graag meedenken over next steps in hun carrière en over mogelijke commissariaten. Het heeft ons dus mooie nieuwe contacten opgeleverd en de kandidaten hopelijk een goede nieuwe sparringpartner.”

Hoe kijkt u aan tegen quota of andere dwingende maatregelen om de top diverser te maken?
“Ç&Q vindt het jammer dat er een quotum nodig is. Er zijn zoveel goede vrouwelijke kandidaten en Ç&Q weet deze te vinden en te plaatsen, ook zonder quotum.”