Boer & Croon

21 mei 2019 - Steeds meer executive searchbureaus ondertekenen de Executive Search Code en committeren zich daarmee vrijwillig aan een actieve rol bij de benoeming van vrouwen in topposities. Topvrouwen.nl geeft deze bureaus een podium: hoe dragen zij bij aan een betere man/vrouwbalans in de top van het bedrijfsleven, hoe gaan ze om met dilemma’s en wat zijn de successen die ze boeken? Deze keer aan het woord: Ine Frings van Boer & Croon.

Waarom vond u het belangrijk de Executive Search Code te tekenen? Hoe draagt u in het verlengde hiervan bij aan het succes binnen de boardroom?
“Boer & Croon onderhoudt al meer dan 40 jaar een intensieve relatie met Nederlandse organisaties en topmanagers. Wij bemiddelen al jaren op toezichthoudend en executive niveau in besturen en directies – met name CEO’s, CFO’s, CHRO’s, CCO’s en COO’s – en plaatsen programma- of procesmanagers in complexe trajecten, voornamelijk via interim management en executive search. Met onze slogan ‘bewezen leiderschap, jong talent’ streven wij naar een goede diversiteit op boardniveau, en dus ook naar een gezonde balans tussen mannen en vrouwen. Wij hanteren een actieve rol bij de benoeming van vrouwen in topposities. Wij vonden het belangrijk om direct bij aanvang van Topvrouwen.nl de Executive Search Code te ondertekenen om met elkaar, bedrijven én executive searchbureaus, de diversiteit in de boardroom verder te verhogen. Diversiteit draagt bij aan bedrijven, de samenleving en de wereld. Hoogste tijd dat dit ook in Nederland het geval wordt.”

Ine Frings van Boer & Croon

Hoe onderscheidt u zich van andere bureaus?
“Naast dat wij meer dan 40 jaar ervaring hebben in executive search en interim management, bieden wij onze opdrachtgevers ook advies en een oplossing voor hun managementprobleem. Wij kunnen schakelen tussen een interim- of vaste managementoplossing en afhankelijk van de situatie schakelen wij een bewezen leider of een jong talent in, zoals onze slogan al aangeeft. Wij kiezen samen met de klant de meest effectieve invulling van de positie. Wij maken bij de search voor diverse topfuncties binnen verschillende markten zowel gebruik van onze eigen database als van de Topvrouwen.nl database. In 2018 hebben wij veel vrouwelijke kandidaten geplaatst. In de zorg en overheid was de man/vrouwverhouding van geplaatste kandidaten in 2018 precies 50 procent. Afhankelijk van het type functie, de sector en de behoefte aan meer diversiteit was het percentage in sommige sectoren nog hoger. Het onderscheid met andere bureaus zit hem ook in de diversiteit van onze eigen organisatie. Wij streven ernaar om het goede voorbeeld te geven: lead by example. Wij hebben een goede man/vrouwbalans binnen onze eigen organisatie. Anoesjka van Aanholt, Annelore Ficq, Ine Frings en Mariska Seijsener zijn de vrouwelijke partners van Boer & Croon; de verhouding binnen de partnergroep is 40 procent vrouwen. Bij onze young executives gaat het om een vergelijkbaar percentage en van onze managers is 53 procent vrouw. Wij zorgen dat onze organisatie ook qua achtergrond, leeftijd en branches een goede weergave is van de maatschappij, zodat wij opdrachtgevers in zowel de publieke sector als private sector goed van dienst kunnen zijn.”

Gaat u sinds de ondertekening van de Code (nog) zorgvuldiger om met samenstellen van long- en shortlists? Is er binnen uw bureau sinds het ‘uitspreken’ van dit commitment iets veranderd ten opzichte van vroeger?
“Wij zijn ons bewust van de gewenste én noodzakelijke participatie van talentvolle vrouwen in topposities. De aandacht voor diversiteit en de doelen die we ons daarvoor stellen, maken ons allen nog meer bewust van de noodzaak. Partijen staan ook meer open voor het gesprek over ‘diverse’ kandidaten. De Code en onze doelstelling van een minimumpercentage vrouwen op long- en shortlists vergemakkelijkt het gesprek over diversiteit.”

Susan Vinnicombe, als professor of women and leadership verbonden aan Cranfield University, schetste in de Financial Times een beeld van de gekantelde sfeer bij de ‘grote jongens’ in de internationaal opererende searchwereld: “De boel is goed opgeschud.” Onderschrijft u die zich internationaal voltrekkende trend, en gaan Nederlandse searchers voldoende met hun tijd mee?
“Ook in de searchwereld zie je dat de verhoudingen langzamerhand veranderen. Geholpen door de globalisering en digitalisering zijn headhunters begonnen cliënten te wijzen op need for change. Nederlandse topsearchers spelen een belangrijke rol in het overtuigen en uitdagen van directies om breder te denken als het gaat om kandidaten op board niveau. We zijn absoluut gecommitteerd om organisaties te helpen de beste directie en organisatie te vormen. Dat is onze verantwoordelijkheid. We dagen klanten dan ook uit door hen te vragen wat nu echt belangrijk is. Door focus op gedrag en competenties van kandidaten in plaats van ervaring krijg je een bredere pool aan geschikte kandidaten.”

U heeft uiteraard te maken met de wensen van uw cliënten. Niet iedereen staat open voor meer vrouwen in de board, sommige bestuurders en toezichthouders zullen liever kiezen voor een veilige naam waar de aandeelhouders niet van opkijken, of iemand met een ‘klassiek’ track record uit hun eigen netwerk. Krijgt u daadwerkelijk te maken met opdrachtgevers van de ‘oude stempel’, die graag kiezen voor wat gekscherend male, stale and pale wordt genoemd, en levert dit wrijving op?
“De meeste cliënten zijn zich ervan bewust dat ze mee moeten gaan met hun tijd, wat betreft vrouwen in topposities. Toch kan het voorkomen dat niet iedereen direct denkt aan een vrouw in een toppositie. Juist daarom is het van belang dat we in onze voordracht van kandidaten voldoende diversiteit aanbrengen en de voordelen hiervan bespreken met de opdrachtgever. Wat zou een goede man/vrouwverhouding in industrie, ICT of bouw de bedrijven brengen? Aangezien ik zelf als vrouw én oud-directeur ervaring heb in deze sectoren met relatief veel mannen, gaan mijn gesprekken over diversiteit heel natuurlijk. Marry de Gaay Fortman had het ooit over de fear of missing out (FOMO) als een positieve stimulans voor boardrooms: wat mist een bedrijf met onvoldoende topvrouwen in het bestuur? Wat missen ze ten opzichte van een concurrent die succesvol is dankzij diversiteit in de boardroom, die betere resultaten haalt met meer vrouwen in executive functies en dankzij diversiteit meer betrokken medewerkers heeft? Als ze zien dat deze concurrenten innovatiever inspelen op de snel veranderende omgeving, beschikken over een aantoonbaar evenwichtiger besluitvorming en over beter afgestelde maatschappelijke antennes, dan zijn ze absoluut sneller geneigd om zelf ook veranderingen door te voeren. Daar komt nog bij dat je natuurlijk niet op tv genoemd wilt worden als organisatie die het niet lukt onvoldoende talent binnen te halen.”

Wat is wijsheid in het geval van wrijving? Moet af en toe de vuist op tafel?
“Zonder wrijving geen glans, zegt men. Door in de voordracht van kandidaten voldoende diversiteit aan te brengen, ontstaat ook een goed gesprek over wat de verschillende kandidaten met hun achtergrond en persoonlijkheid daadwerkelijk zullen gaan betekenen voor de organisatie. Bedrijven hebben er namelijk baat bij als meer vrouwen in topfuncties worden benoemd. Het leidt tot betere dialogen, tot zorgvuldigere besluitvorming, tot meer creativiteit, tot een andere definitie van winst en tot betere resultaten. Medewerkers en klanten herkennen zich ook beter in de leiding van dergelijke bedrijven. Wanneer er  toch gezegd wordt dat er geen geschikte topvrouwen te vinden zijn voor posities in boardrooms, mag de vuist wel op tafel. Diversiteit komt je niet aanwaaien: je moet er wel wat voor doen. Goed dat Topvrouwen.nl topvrouwen zichtbaar maakt en vrouwelijk potentieel mobiliseert. Als executive searchbureau doen wij ons uiterste best de beste kandidaat te vinden.”

Treedt u bewust in gesprek met vrouwen uit uw ‘kaartenbak’, om te investeren in hun kansen op een topfunctie? Hoe ondersteunt u vrouwen bij het volledig benutten van hun potentieel?
“Jazeker! Wij nemen al jaren actief deel aan de speeddates van Topvrouwen.nl. Ik ben zelf via een speeddate van Topvrouwen.nl in contact gekomen met Boer & Croon. Daarnaast bezoeken we ook regelmatig andere netwerkevenementen voor topvrouwen in Nederland, zoals via VNO-NCW of recent Female Tech Heroes in Brainportregio Eindhoven. Wij sparren uitgebreid met vrouwelijke topvrouwen over hun next step en waar organisaties naar een hoger niveau getild kunnen worden. Ook helpen wij indien nodig bij de onboarding in de nieuwe werkomgeving zodat er een duurzame match is tussen de topvrouw en de organisatie.”

Uw bureau neemt met regelmaat deel aan de speeddates die Topvrouwen.nl organiseert. Wat is uw algemene indruk van de kandidaten? Kunnen zij nog iets verbeteren aan hun performance, hebben zij voldoende op het netvlies wat hun mogelijkheden en uitdagingen zijn?
“Bij de speeddates hebben wij de afgelopen jaren al veel sterke topvrouwen mogen ontmoeten. De diversiteit is ook hier groot: van ervaren stevige toezichthouders tot relatief jonge ondernemende directeuren in verschillende sectoren. Van alfa’s tot bèta’s. Tijdens speeddates ontstaat een zeer positieve energie van al deze vrouwen die iets willen bereiken in het leven en willen betekenen voor organisaties en de maatschappij. Het is een bijzondere setting. De belangrijkste tip die ik zou willen meegeven voor de speeddates is: weet wat je kunt en wilt en probeer je ambitie in een kort tijdsbestek zo concreet mogelijk te maken voor het executive search bureau aan de andere kant van de tafel. De speeddate is namelijk zo voorbij…”

Hoe kijkt u aan tegen quota of andere dwingende maatregelen om de top diverser te maken?
“Een verplicht quotum zou bedrijven en vrouwen hun eer te na moeten zijn. Maar Nederland doet het qua doelstelling van 30 procent topvrouwen in 2023 heel slecht in Europa. Het gaat te langzaam. In Frankrijk, Duitsland, Italië, België; overal hebben ze quota. Ook wij moeten de kritische massa van 30 procent vrouwen in de board bereiken om een daadwerkelijke verandering en een echte cultuuromslag in gang te zetten. Het zou mooi zijn als het allemaal vanzelf gaat, maar dat is niet het geval. Een vrouwenquotum lijkt nodig.”