Berenschot

14 mei 2020 - Steeds meer executive searchbureaus ondertekenen de Executive Search Code en committeren zich daarmee vrijwillig aan een actieve rol bij de benoeming van vrouwen in topposities. Topvrouwen.nl geeft deze bureaus een podium: hoe dragen zij bij aan een betere man/vrouwbalans in de top van het bedrijfsleven, hoe gaan ze om met dilemma’s en wat zijn de successen die ze boeken? Deze keer aan het woord: Jolanda Salari van organisatieadviesbureau Berenschot.

Waarom vond u het belangrijk de Executive Search Code te tekenen? Hoe draagt u in het verlengde hiervan bij aan het succes binnen de boardroom? 
“Diversiteit is voor Berenschot vanzelfsprekend. Wij zoeken heel gericht naar de juiste kandidaten, geholpen door de toenemende vraag naar hoogopgeleide talentvolle vrouwen bij onze opdrachtgevers én door onze projectleider ‘Berenschot inclusief werkgeverschap en diversiteit’, die er is ter ondersteuning van onze activiteiten op het vlak van diversiteit. Daarnaast loopt er een grootschalig onderzoek naar de wijze waarop vrouwelijke commissarissen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse op de meest efficiënte wijze gesearcht kunnen worden. Dat doen wij met succes. Het afgelopen jaar hebben wij op één procedure na uitsluitend vrouwen geplaatst op de vacatures die wij in begeleiding hadden.”

Jolanda Salari

Hoe onderscheidt u zich van andere bureaus?
“Berenschot is als organisatieadviesbureau meer dan 80 jaar werkzaam in tal van sectoren. Wij kiezen ervoor te werken voor een breed veld en niet voor een specifieke sector. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat juist kandidaten vanuit andere sectoren met hun open mind organisaties in beweging krijgen. Wij weten als geen ander wat organisaties en professionals nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Nu en in de toekomst. Wij vinden deze kandidaten. Toekomstmakers, die doen wat ertoe doet. Wij geloven in een hyperpersoonlijke aanpak en gebruiken state-of-the-art selectiemethodes. Om te beginnen leren wij de kandidaat goed kennen en zoeken we samen naar zijn of haar belangrijkste talenten, drijfveren en ambities. Vervolgens nemen wij de kandidaat mee in het verhaal van de organisatie, het eerlijke verhaal. Op die manier weet de kandidaat waar hij of zij voor kiest.”

Gaat u sinds de ondertekening van de Code (nog) zorgvuldiger om met samenstellen van long- en shortlists? Is er binnen uw bureau sinds het ‘uitspreken’ van dit commitment iets veranderd ten opzichte van vroeger?
“Met het statement doen wat ertoe doet kiezen we voor een duidelijk signatuur van een kwaliteitsbureau dat keuzes maakt. Onze opdrachtgevers komen voornamelijk uit de publieke sector. Daar speelt naast kwaliteit het thema diversiteit een prominente rol. De negen commitments sluiten naadloos aan bij waar Berenschot voor staat.”

Jolanda Salari: ‘Het afgelopen jaar hebben wij bijna uitsluitend vrouwen geplaatst’

Susan Vinnicombe, als professor of women and leadership verbonden aan Cranfield University, schetste in de Financial Times een beeld van de gekantelde sfeer bij de ‘grote jongens’ in de internationaal opererende searchwereld: “De boel is goed opgeschud.” Onderschrijft u die zich internationaal voltrekkende trend, en gaan Nederlandse searchers voldoende met hun tijd mee?
“Nog onvoldoende, gezien de stappen die we op boardroomniveau in Nederland nog te zetten hebben. Focus werkt echt, wij zoeken en vinden vrij gemakkelijk zeer getalenteerde topvrouwen voor bestuurlijke en toezichthoudende rollen.”

U heeft uiteraard te maken met de wensen van uw cliënten. Niet iedereen staat open voor meer vrouwen in de board, sommige bestuurders en toezichthouders zullen liever kiezen voor een veilige naam waar de aandeelhouders niet van opkijken, of iemand met een ‘klassiek’ track record uit hun eigen netwerk. Krijgt u daadwerkelijk te maken met opdrachtgevers van de ‘oude stempel’, die graag kiezen voor wat gekscherend male, stale and pale wordt genoemd, en levert dit wrijving op? 
“Eigenlijk niet. Berenschot werkt vooral voor de publieke sector, daar is de noodzaak van diversiteit echt wel doorgedrongen. De wens gaat veelal uit naar een vrouw, bij voorkeur met jong elan en van een andere culturele achtergrond.”

Wat is wijsheid in het geval van die wrijving? Moet af en toe de vuist op tafel?
“Wij geloven niet in de kracht van een vuist op tafel. Wel in het open en eerlijke gesprek. Daar ligt een rol voor de bureaus, om diversiteit bespreekbaar te maken.” 

Treedt u bewust in gesprek met vrouwen uit uw ‘kaartenbak’, om te investeren in hun kansen op een topfunctie? Hoe ondersteunt u vrouwen bij het volledig benutten van hun potentieel? 
“Wij doen momenteel onderzoek naar het vinden, binden en begeleiden van vrouwelijke commissarissen met andere culturele achtergrond, om de aansluiting naar openstaande vacatures nog beter te kunnen begeleiden. We spreken daarnaast continu potentiële kandidaten.” 

Uw bureau neemt met regelmaat deel aan de speeddates die Topvrouwen.nl organiseert. Wat is uw algemene indruk van de kandidaten? Kunnen zij nog iets verbeteren aan hun performance, hebben zij voldoende op het netvlies wat hun mogelijkheden en uitdagingen zijn?
“De groep die deelneemt aan de speeddates lijkt zich al bewust van de noodzaak tot ontwikkeling en profilering. Het is juist de meer onzichtbare doelgroep en de opkomende generatie vrouwen die onze ondersteuning goed kan bereiken.” 

Hoe kijkt u aan tegen quota of andere dwingende maatregelen om de top diverser te maken? 
“Wij geloven niet in quota, wel in het continu agenderen van dit onderwerp.”