Amrop

23 juni 2020 - Steeds meer executive searchbureaus ondertekenen de Executive Search Code en committeren zich daarmee vrijwillig aan een actieve rol bij de benoeming van vrouwen in topposities. Topvrouwen.nl geeft deze bureaus een podium: hoe dragen zij bij aan een betere man/vrouwbalans in de top van het bedrijfsleven, hoe gaan ze om met dilemma’s en wat zijn de successen die ze boeken? Deze keer aan het woord: Dorien Wietsma, Partner Amrop Amsterdam.

Waarom vond u het belangrijk de Executive Search Code te tekenen? Hoe draagt u in het verlengde hiervan bij aan het succes binnen de boardroom?
“Met het tekenen van de Code bundelen we onze krachten in de sector. We laten zien dat wij gezamenlijk streven naar meer diversiteit in de boardroom en dat wij ons steentje daaraan willen bijdragen. Het blijft niet alleen bij woorden. In het afgelopen kwartaal heeft Amrop weer bemiddeld bij een aantal mooie benoemingen van vrouwen in topposities. Met een frisse blik en soms een ander en vernieuwend perspectief gaan ze de boards versterken.”

Amrop

Hoe onderscheidt u zich van andere bureaus?
Amrop Nederland is onderdeel van een wereldwijde netwerkorganisatie met kantoren in 55 landen en een hoog aantal vrouwelijke partners. Onze global board bestaat voor 50 procent uit vrouwen en wij zijn er trots op dat deze geleid wordt door een vrouwelijke CEO. Onze organisatie bestaat meer dan 40 jaar en heeft van oudsher een divers leiderschapsteam; het zit in onze genen. Je ziet dat ook terug in ons logo, dat alle kleuren van de regenboog bevat als illustratie van diversiteit. In Nederland bestaat ons partnerteam voor 33 procent uit vrouwen en we hebben een vacature voor een nieuwe partner leadership services (V). Diversiteit staat dus hoog in ons vaandel, in woord én daad.” 

Gaat u sinds de ondertekening van de Code (nog) zorgvuldiger om met samenstellen van long- en shortlists? Is er binnen uw bureau sinds het ‘uitspreken’ van dit commitment iets veranderd ten opzichte van vroeger?
“Het onderwerp staat steeds nadrukkelijker op de agenda en wij merken dat onze klanten ook steeds meer belang hechten aan een gebalanceerd en divers aanbod. Dat is een mooie beweging. Wij spreken steeds meer topvrouwen over hun ambities voor de toekomst en bouwen op die manier een hecht netwerk. Elkaar kennen, daar begint het mee.” 

Susan Vinnicombe, als professor of women and leadership verbonden aan Cranfield University, schetste in de Financial Times een beeld van de gekantelde sfeer bij de ‘grote jongens’ in de internationaal opererende searchwereld: “De boel is goed opgeschud.” Onderschrijft u die zich internationaal voltrekkende trend, en gaan Nederlandse searchers voldoende met hun tijd mee?
“Bij Amrop zien wij wereldwijd al langer een sterke focus op diversiteit. Onze Scandinavische kantoren lopen bijvoorbeeld voorop. Maar ook sommige Europese landen zijn verder dan wij. We laten ons graag inspireren door onze collega’s over de landsgrenzen heen en delen regelmatig best practices, onderzoeksresultaten, trends en inzichten met elkaar. Er komt natuurlijk ook steeds meer bewijs vanuit de wetenschap en de praktijk dat diversiteit echt wérkt. Ook dat is een grote motor achter de verandering.”  

U heeft uiteraard te maken met de wensen van uw cliënten. Niet iedereen staat open voor meer vrouwen in de board, sommige bestuurders en toezichthouders zullen liever kiezen voor een veilige naam waar de aandeelhouders niet van opkijken, of iemand met een ‘klassiek’ track record uit hun eigen netwerk. Krijgt u daadwerkelijk te maken met opdrachtgevers van de ‘oude stempel’, die graag kiezen voor wat gekscherend male, stale and pale wordt genoemd, en levert dit wrijving op?
“Het komt wel eens voor dat een opdrachtgever neigt naar ‘oud en vertrouwd’ en dan kom je bij de essentie van ons vak. Executive search betekent juist leiders vinden ‘for what’s next’.  Wij proberen altijd met verrassende, afwijkende en out-of-the-box alternatieven te komen. Met ‘wow-kandidaten’. De meeste klanten zijn daar blij mee. Ze zijn zich bewust van het belang van een divers team en willen het liefst een gevarieerde shortlist met mannen én vrouwen, uit verschillende sectoren en landen. Als ze kiezen voor diversiteit, bieden wij vaak een Executive Onboarding-traject aan. Dit is een uitgebreid programma dat kandidaten helpt het eerste jaar goed te landen en er een succes van te maken.”

Wat is wijsheid in het geval van die wrijving? Moet af en toe de vuist op tafel?
“Ik heb het nog niet meegemaakt dat de vuist op tafel moest. Wat ik wél heb meegemaakt, is dat we klanten die zeiden voorkeur te hebben voor een vrouw hebben uitgedaagd om dan ook uitsluitend vrouwelijke kandidaten uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Daarvoor moeten ze soms een drempel over, maar als ze het doen is het succes verzekerd!”

Treedt u bewust in gesprek met vrouwen uit uw ‘kaartenbak’, om te investeren in hun kansen op een topfunctie? Hoe ondersteunt u vrouwen bij het volledig benutten van hun potentieel?
“Doordat ik voor een aantal bedrijven uitsluitend vrouwen zoek, spreek ik veel vrouwen uit ons netwerk. We praten altijd eerst over hun ambities en toekomstplannen. Vaak attenderen ze mij op andere vrouwen, waardoor er een groot onderling netwerk ontstaat. Een van de mooiste elementen uit mijn rol is om mee te denken met iemands persoonlijke ontwikkeling. Soms stel ik hen voor aan bedrijven en komt er een match tot stand. En als vrouwen toe zijn aan een volgende stap, maar nog niet goed weten in welke richting, bieden we een ‘reset’ of coaching op maat, zodat ze meer zicht krijgen op hun potentieel.” 

Uw bureau neemt met regelmaat deel aan de speeddates die Topvrouwen.nl organiseert. Wat is uw algemene indruk van de kandidaten? Kunnen zij nog iets verbeteren aan hun performance, hebben zij voldoende op het netvlies wat hun mogelijkheden en uitdagingen zijn?
“Een speeddate vind ik een top-event, omdat het de kans biedt elkaar te ontmoeten. Onze indruk van de kandidaten is dat ze meestal goed voorbereid zijn, open en transparant over hun ambities en toekomstplannen, maar soms niet goed weten hóe daar te komen. Soms horen we dat ze te weinig hebben geïnvesteerd in hun netwerk omdat ze eigenlijk alleen maar aan het werk zijn. Juist dan kunnen wij helpen bij een volgende stap.”

Hoe kijkt u aan tegen quota of andere dwingende maatregelen om de top diverser te maken?
“Ik ben altijd verbaasd dat het nog nodig is. Je zou zeggen dat de vele succesverhalen die we hebben voor zich spreken. Vooral door de grote publieke aandacht die er mede door Topvrouwen.nl is voor dit onderwerp, zou een quotum niet nodig moeten zijn. Toch blijkt het een belangrijk hulpmiddel bij het veranderen van onze cultuur, dus ben ik vóór. Ik zie het als een tijdelijke maatregel die vanzelf uit de tijd raakt. Maar tot het zo ver is, blijven wij ons inzetten voor een betere balans aan de top!”