Raisa Ghazi: “We hebben ook vrouwen op bepalende posities nodig”

“Ethische beslissingen nemen, gemeenschapsgerichtheid en het nemen van minder risico, zijn hartstikke nodig binnen onze maatschappij.” In haar nieuwste column benadrukt Raisa Ghazi de urgentie van meer vrouwelijk leiders en hun leiderschapskwaliteiten voor onze huidige maatschappij.

‘Je kunt niet ieders cup of tea zijn’, denk ik altijd. Je kunt een zaal vol mensen laaiend enthousiast achterlaten, terwijl er tegelijkertijd mensen zijn die het totaal oneens zijn met jou. Mijn doel als public speaker op het gebied van Women’s Leadership is om mensen energie te geven actie te ondernemen, te inspireren en groter te denken. Maar ook om alert te blijven op onbewuste vooroordelen waar vrouwen tegenaan lopen. Criticasters in het publiek zijn daarom erg behulpzaam, het dwingt mij om mijn verhaal steeds te verfijnen. Hierdoor wordt mijn boodschap steeds sterker, én beter.

Nieuwe visie op leiderschap

En dus begin ik tegenwoordig bij het begin: Want waarom spreken we eigenlijk over ‘women’s leadership’ en niet gewoon leiderschap? Het fenomeen ‘leiderschap’ werd tot voor kort voornamelijk bezien vanuit het perspectief van de man. Hierdoor zijn de leiderschapscompetenties die in de literatuur worden uitgelicht, voornamelijk masculiene eigenschappen. Vaak wordt vanuit die lens nog gekeken naar welke competenties er nodig zijn om een goed leider te zijn.

Toch komt er steeds meer aandacht voor het belang en de waarde van zowél masculiene als feminiene competenties bij leiders. Zo blijkt ook uit het onderzoek van Zenger en Folkman in de Harvard Business Review. Het onderzoek - dat 7.300 leiders en hun skills onder de loep legt- geeft antwoord op de vraag: hoe scoren mannen en vrouwen op de 19 belangrijkste competenties die een leider moet ontwikkelen? Als het gaat om zaken als: initiatief nemen, zichzelf ontwikkelen, integriteit, resultaatgerichtheid, en anderen ondersteunen in het zich ontwikkelen, samenwerken, probleemoplossend vermogen en andere vaardigheden, scoren vrouwen significant beter dan mannen. In totaal op 17 van de 19 competenties.

Leiderschapsontwikkeling voor mannen én vrouwen

Maar wat betekent dit gegeven voor leiderschapsontwikkeling? Wanneer we het hebben over leiderschapsontwikkeling, dan gaat de aandacht uit naar punten waar we aan kunnen werken om betere leiders te worden. Ook die aandachtspunten zijn niet altijd zonder bias. Zo komt het nog weleens voor dat feminiene kwaliteiten bij mannen of masculiene kwaliteiten bij vrouwen kunnen leiden tot negatieve respons. Voorbeelden van cruciale vaardigheden waar vrouwen negatieve reacties op krijgen zijn bijvoorbeeld zelfpromotie, onderhandelen, assertiviteit en zelfverzekerdheid. En bij andere cruciale vaardigheden, zoals netwerken, is het niet per se de reactie van mensen om ons heen, maar de manier waarop de maatschappij fungeert: vrouwen hebben bijvoorbeeld veel minder tijd om te netwerken en hebben hierdoor minder sterke netwerken (29% minder sterk).

En dat is niet zonder gevolgen voor de vrouwelijk leiders onder ons. Vaak ontwikkelen we of demonsteren deze vaardigheden minder. We laten ons minder zien, online en in de meeting. We vragen minder geld tijdens onderhandelingen of jaarlijkse evaluatiegesprekken. We stellen ons minder zelfverzekerd op als er mensen naar ons kijken. En als we de mogelijkheid krijgen om aan te geven waar we goed in zijn, laten we deze schieten, nemen we de kans om een ander credits te geven of wuiven we het weg alsof het niet waar is. Vrouwen laten steken vallen, of we dit nu leuk vinden om te horen of niet. Dat het een natuurlijk resultaat is van een over-kritische maatschappij dat begrijp ik. Toch betekent dat niet dat we nu bij de pakken kunnen neer gaan zitten.

Urgentie van vrouwen in bepalende posities

Wat moeten we dan doen? Actie ondernemen. Mijn persoonlijke mening is dat vrouwelijk leiders nodig zijn binnen onze maatschappij. Waarden die veel vrouwen als leider van nature meebrengen zoals; ethische beslissingen nemen, gemeenschapsgerichtheid en het nemen van minder risico – zijn hartstikke nodig binnen onze huidige maatschappij. Vooral vanwege de vele transities binnen onze maatschappij, zoals bijvoorbeeld digitalisering. Daarom is het cruciaal dat we continu nadenken over de impact die we maken op de wereld, op gemeenschappen die de gevolgen dragen van onze acties, de verdeling van macht in maatschappijen, keuzes over het milieu, of over generaties die nog niet op aarde zijn. Juist daarom hebben we ook vrouwen nodig op bepalende posities. Vaak krijg ik de vraag van vrouwen wat ze kunnen doen om impact te maken. Mijn antwoord? ‘Verkrijg meer macht. Ga zitten op een positie waar jij het voor het zeggen hebt. Neem ruimte in én behoud deze. Dat is hoe we verandering kunnen bewerkstelligen.’

Women’s leadership-strategie als cruciaal element voor succes

En hoe komen we daar dan? Dat is een vraag die ik makkelijk kan beantwoorden. Na meer dan 2.000 vrouwen in mijn Women’s Leadership-programma te mogen hebben verwelkomen, over de hele wereld events georganiseerd te hebben voor de promotie van vrouwelijk leiderschap - en mijn methode bij universiteiten, grote internationale bedrijven en Forbes onder het voetlicht te mogen brengen - ben ik er vrij zeker van dat het focussen op een aantal vaardigheden leidt tot het behalen van doelen.

Maar dit valt en staat met het hebben van een strategie, een Women’s Leadership Strategy. En dus is strategie een onderdeel dat bij mij in alles terug komt; we starten ermee en leren erover. Voor elke vaardigheid ontwikkelen we een ministrategie – zo hebben we weer een strategie als leidraad voor continue vernieuwing van deze strategie. Jawel, toen ik je een hint gaf over dat een strategie alles betekent, meende ik dat.
Dit betekent dat je per groot doel de volgende stappen neemt:

  1. Je denkt na over hoe je hier in het verleden mee om bent gegaan
  2. Je identificeert valkuilen die je mogelijk kunt tegenkomen
  3. Maar ook je krachten om hier goed om te gaan
  4. Je hebt een visie van hoe het einderesultaat eruitziet
  5. Je bepaalt hoe je succes kunt meten op dit gebied
  6. En wanneer je dit succes moet hebben behaald.

Wat betekent dit voor jou? Als jij nog geen dagelijks momentje hebt om te bepalen hoe je Women’s Leadership-strategie eruit ziet dan ben je niet voorbereid op het veroveren van de wereld. Daarbij rekening houdend met de ervaringen die vrouwen hebben, de obstakels die zij tegen komen en een plan om deze te overwinnen. Jouw strategie moet er staan en de 5 vaardigheden: zelfpromotie, leiderschap tonen, netwerken bouwen, onderhandelen en zelfvertrouwen opbouwen, moeten daar dagelijks de kern van uitmaken. Wees bewust dat je niet alleen een high level-strategie hebt maar ook een uitvoerbare actieplan om alles te implementeren. Want als ik één ding geleerd heb dan is het dan de wetenschap van leiderschap niet alleen maar praten is, het is vooral doen. Concrete acties die je kunt uitvoeren en dagelijkse toewijding tot de strategie.

Dit was mijn beste, mooiste, gouden tip voor jou. Hopelijk komen we elkaar nog eens tegen. Als dat je doel is, vergeet dan niet om het in je plan te zetten. #strategiesareeverything