Inspirerend leider Meryem Kilic-Karaaslan: “Mijn wens voor onze samenleving is een ‘wij-cultuur’”

Met een invloedrijke positie komt ook meer verantwoordelijkheid, en díe wordt serieus genomen door topvrouwen. Zo blijkt uit het onderzoek ‘Women in Business Leadership Boost ESG Performance’ (2018) door de International Finance Corporation dat vrouwelijk leiders in de bedrijfstop meer aandacht hebben voor maatschappelijke impact dan hun mannelijke collega’s. Maar wat laat jij als topvrouw na aan de volgende generatie? In deze columnrubriek spreekt Victoria Houwen met topvrouwen die impact willen maken en vertellen zij hoe ze dit doen.

Meryem Kilic-Karaaslan

Ditmaal spreekt Victoria met Meryem Kilic-Karaaslan, partner bij Twynstra Gudde, hiervoor gemeentesecretaris van de gemeente Blaricum en directeur van een gezamenlijke ambtelijke organisatie met de gemeenten Laren en Eemnes en daarvoor bestuursadviseur bij de gemeente Amsterdam. Wat is haar missie en gouden succesformule? Hoe positioneert zij zich als topvrouw voor het behalen van de doelen?

Een duidelijk personal brand kan vrouwen met een invloedrijke positie helpen bij het maken van impact. Zo laat het zien waar je voor staat als topvrouw en kun je vanuit deze positie sneller beweging op gang brengen.

Meryem Kilic-Karaaslan is een inspirerend voorbeeld. Zij maakt maatschappelijke impact op bestuurlijk niveau, onder andere als toezichthouder bij Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, Hogeschool Inholland en Woningcorporatie Haagwonen. Meryem is ook lid van de Nederlandse Sportraad die de minister en het kabinet adviseert over Sport en Bewegen. Deze rollen vervult zij vooral door de essentiële vragen te stellen, met aandacht voor de maatschappelijke missie van deze organisaties.

“Mijn personal branding-strategie is om impact te maken van binnenuit, in de luwte, omdat het mij in mijn functie helpt om voor de buitenwereld beperkt zichtbaar te zijn.”

Het personal brand van Meryem kenmerkt zich door haar doortastendheid en tomeloze inzet voor publieke organisaties. Dit blijkt ook zodra ik haar spreek voor deze column. Zo vertelt Meryem: “Mijn gouden succesformule is om altijd een veilige omgeving te creëren waar ruimte is voor het oplossen van ingewikkelde vraagstukken. Handelend vanuit zachtheid en respect maar wel met intellectuele scherpte.”

Meryem is als Nederlandse topvrouw met Turkse roots haar carrière begonnen, zonder dat haar iets in de weg leek te staan op weg naar de top. “Totdat ik een zware postdoctorale opleiding wilde doen. Toen kreeg ik de vraag of ik de opleiding wel kon combineren met mijn baan en een gezin met twee kleine kinderen. Die vraag zou niet gesteld worden aan een mannelijke collega. Voor het eerst kreeg ik te maken met het thema genderdiversiteit. Dat sterkte mij alleen maar in mijn missie.”

“Ik wil het gat verkleinen tussen overheid en parallelle samenlevingen door de verbindende schakel en vertaler te zijn tussen werelden die elkaar niet kennen of bang voor elkaar zijn. Ik ga het gesprek aan om een collectieve missie op poten te zetten.”

Terwijl de topvrouw haar missie voortzet, blijft ze aandacht houden voor haar kernwaarden. “Ik vind het belangrijk om aandacht te hebben voor vrijheid in denken. Maar ook om authentiek, aardig en respectvol te zijn naar iedereen. Daarbij sta ik open voor wat andere mensen te zeggen hebben, voordat ik mijn mening vorm.”

Natuurlijk komt Meryem ergens vandaan, heeft ze een achtergrond en een religie. Desondanks laat ze zich niet meesleuren door stromingen als; jij denkt toch zo, omdat je Turks bent of Nederlands? Meryem: “Ik zie om mij heen dat veel jongeren moeite hebben om los te komen van dat stigma. Toch heb ikzelf inmiddels los kunnen laten wat anderen van mij denken, bijvoorbeeld wat mensen van mijn hoofddoek vinden of van mij als vrouw die financieel onafhankelijk wil zijn van haar man.” Meryem heeft de overtuiging dat als je echt iets wilt bereiken in het leven, je het ‘gewoon moet gaan doen’ en niet moet blijven hangen in denken in beperkingen en problemen.

“Daarbij ben ik in mijn leiderschapsrol scherp op de inhoud, maar ook aardig en respectvol in de relatie met mijn collega’s en anderen waarmee ik samenwerk. Het leven wordt daarmee zoveel leuker en de wereld wordt zoveel mooier. Wanneer je zachtheid geeft, krijg je ook zachtheid terug. Zo zeg ik vaak tegen mijn zoons; ‘probeer je conflicten met zachtheid te bespreken’. Je lost conflicten niet op met spierballen, vanuit ego en emotiegedrevenheid. Wanneer je dat doet, raak je juist verwijderd van anderen.” Hiermee geeft Meryem ook een wijze levensles door aan haar zoons, van generatie op generatie.

Vanaf de top van het bedrijfsleven sturen op gecompliceerde processen, zoals consensus bereiken over politieke besluiten terwijl de belangen van diverse partijen ver uit elkaar liggen, doet Meryem in eerste instantie voor zichzelf. Zo vertelt ze: “Ik wil van betekenis zijn als mens en een bijdrage leveren aan gezondere samenleving. Dan voel ik mij ‘nuttig’ voor onze maatschappij. Sturen op een “wij-cultuur” in plaats van “wij én zij”. Met als doelstelling dat er niet meer gesproken kan worden van ‘onbekend maakt onbemind.” Zo strijdt de topvrouw iedere dag voor een inclusievere samenleving. Alle culturen, religies, mannen en vrouwen samen; “wij”.

“Mijn wens voor onze samenleving is een ‘wij-cultuur’.
Daar draag ik als vrouwelijk leider vanuit mijn positie graag aan bij.”

Boven alles wil de topvrouw dat de generatie van haar kinderen het beter gaat doen dan haar eigen generatie. “Ik wil dat mijn kinderen bijdragen aan het tegengaan van de achterstanden die er zijn vanuit migrantengroepen”, vertelt Meryem. “Verder hoop ik dat jonge ambitieuze vrouwen over hun eigen schaduw heenstappen. Door het gewoon te doen, lef te hebben, word je steeds beter en kun je uiteindelijk excelleren.”

Wat Meryem een sterke bestuurder maakt, is dat zij vindt dat alle organisaties zich heel erg bewust moeten zijn van wat ze bijdragen en of deze bijdrage over 10 jaar ook nog relevant is en bestaansrecht heeft. Als ik vraag hoe Meryem herinnerd zou willen worden als vrouwelijk leider, vertelt ze: "Ik wil de leider zijn die altijd de essentiële vragen stelde, die iedereen aan het denken zette over de bestemming en het doel van de organisatie. Ook wil ik bewustwording nalaten, zodat mensen altijd blijven nadenken.”

“Stap over je eigen schaduw heen en heb lef!”

Meryem maakt impact door een bijdrage te leveren aan de teams waar ze onderdeel van uitmaakt. Hetgeen, waaraan zij zich committeert, doet ze uitmuntend goed. Ze neemt de tijd en werkt hard. “Als ik er “echt” ben, met volledige aandacht en mijn kwaliteiten inbreng, dan is dat genoeg. Maar ik moet er wel ‘echt’ kunnen zijn en daarvoor moet ik zowel mentaal als fysiek in balans zijn.” Zo levert ze dagelijks op het hoogste niveau topprestaties om wezenlijke impact te kunnen maken. “Een stabiele thuisbasis, gelukkige man en kinderen zijn voor mij noodzakelijk. Ook voor gezond eten, sporten en spiritualiteit neem ik bewust de tijd. De maand van de Ramadan is met vasten en bidden een periode waarin ik tot mijzelf kom. Tijd voor reflectie.”

Vanuit die stilte kan zij haar vuur, iedere keer weer, hoog doen oplaaien - zonder op te branden. Dat is nodig om zo lang mogelijk een bestuurlijke en maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren met impact. En om ambitieuze jonge vrouwen zoveel mogelijk te inspireren in haar voetsporen te treden, lef te tonen en ook van betekenis te zijn.

En daarmee laat Meryem tijdens dit kostbare gesprek zien wat de waarde is van visionair leiderschap met maatschappelijke impact. Ik hoop nog veel inspirerende topvrouwen zoals haar te mogen spreken.

Victoria Houwen is personal branding-strateeg. Vanuit haar eigen onderneming The Legacy Company schrijft zij positioneringsstrategieën, begeleidt zij (cultuur)veranderprocessen en bouwt ze high performance teams voor onder andere vrouwelijke leiders en organisaties die maatschappelijke impact willen maken.

Victoria Houwen