‘Vrouwelijke leiders moeten hun voorbeeldrol serieus nemen’

Als communicatiedirecteur van PostNL merkte Simone Bel dat zij er een taak bijkreeg die niet in haar functieprofiel stond: die van rolmodel voor andere vrouwen in de organisatie. “Vrouwen helpen hun leiderschapsrol te omarmen, beviel me zo goed dat er nu als ondernemer mijn werk van heb gemaakt.”

Als oud-communicatiedirecteur van PostNL heeft Simone Bel een duidelijke mening over de positie van vrouwen in het bedrijfsleven. Niet in de laatste plaats omdat zij zelf het grillige carrièrepad naar de top heeft bewandeld, is zij van mening dat er veel meer aandacht nodig is voor de doorstroom, maar ook voor de onnodige uitstroom van vrouwen op managementposities. Bovendien vindt Bel dat organisaties ervoor moet zorgen dat ze in alle lagen divers zijn en dat zij vrouwen volgen en helpen bij het doorstromen naar de topgremia van het bedrijfsleven. 

De bal ligt niet alleen bij organisaties: betere kansen creëren voor vrouwen vraagt óók iets van vrouwen zelf. Zij moeten zelf aan het roer van hun carrière staan en daarmee het verschil maken. Sinds 2018 is Bel haar eigen onderneming gestart in communicatief leiderschap voor vrouwen: Leadership Communications. “Zo wil ik mijn ervaring, visie en kennis delen met talentvolle, ambitieuze vrouwen.” Op Topvrouwen.nl deelt zij haar eigen verhaal.

Moeder en manager

“Als 23-jarige ben ik in 1990 begonnen als managementtrainee bij PostNL, vervolgens werd ik moeder van twee kinderen en daarna ben ik doorgegroeid naar de positie van directeur communicatie. Al jong was ik spin in het web en betrokken bij de aankondiging van omvangrijke reorganisaties en overnames en anticipeerde ik op arbeidsonrust.” Bel werkte al jong met een grote mate van zelfstandigheid. “Op mijn 30e kreeg ik mijn eerste formele leidinggevende rol. Ik was net moeder geworden en genoot van beide nieuwe rollen – die van moeder én manager. Ze pasten me goed. Vanaf de start hebben mijn man en ik de taken verdeeld. We werkten allebei vier dagen en deelden de zorg. Dat eerlijk delen van taken is in mijn ogen essentieel als je als jonge moeder ook succesvol wil zijn in je carrière.”

Transparant over mijn wensen

Na de geboorte van Bels tweede kind liep alles opeens anders. “Gezondheid heb je niet in de hand. Het maakte dat ik moest terugschakelen. Ik was hier direct open over richting het bedrijf. Zij steunden mij ook in deze fase en ik mocht een rol ‘in de luwte’ gaan doen. Dat betekende dat ik als projectmanager drie dagen in de week werkte op een interessante klus, waarbij ik zelf de deadlines en werktijden bepaalde. Toen de gezondheid van mijn zoon het weer toeliet, voelde ik het vuur weer oplaaien en ontstonden er nieuwe kansen. Ik ging aan de slag als manager communicatie bij een bedrijfsonderdeel van TNT Post. Ik was niet uitgestroomd, maar stroomde na een aantal jaar dus gewoon weer door. In 2008 maakte ik de stap naar manager interne communicatie van TNT Post breed. Vijf jaar later, in 2013, was ik directeur communicatie van PostNL – rapporterend aan CEO Herna Verhagen.” Dat het bedrijf met Bel meedacht toen zij daarom vroeg, bleek dus een groot goed: “Zo bleef ik behouden voor het bedrijf.”

Rolmodel

“Met de acceptatie van de rol van directeur communicatie, merkte ik meteen dat ik er een taak bijkreeg die niet in mijn functieprofiel stond. Op zo’n positie fungeer je onmiskenbaar als rolmodel voor andere vrouwen in de organisatie. Jonge vrouwen, maar juist ook veertigers die vaak worstelen met het vinden van de balans tussen werk en privé. Of hoe zij het beste meebewegen met de dynamiek en politiek van de organisatie. Dat is een kunst die je kunt leren. In mijn geval bleek het verhaal over het verloop van mijn loopbaan van grote waarde. Vele vrouwen wilden met mij praten over hoe ik dat gedaan had en of dat eigenlijk wel kon. Ik vind het belangrijk dat vrouwelijke leiders hun voorbeeldrol serieus nemen en andere vrouwen in de organisatie helpen door te laten zien dat het wél kan.”

Twijfel als bottleneck

Laten zien dat het wél kan, dat roept de vraag op waar het vaak mis dreigt te gaan. “Naast de worsteling om balans te houden tussen je werk en je privéleven, stromen vrouwen vaak uit doordat zij gaan twijfelen aan hun eigen kwaliteiten. Dat kan bijvoorbeeld komen door een vervelende ervaring. Ze worden dan opeens een minder krachtige variant van zichzelf. Doodzonde. Zekerheid en zichtbaarheid gaan vaak hand-in-hand. Onzekerheid en onzichtbaarheid dus ook.” In die zin mogen vrouwen wel wat mannelijker zijn, vindt Bel. “Als je valt, sta je weer op en ga je door. Zoiets maakt je geen mislukkeling, maar een sterker persoon. Vrouwen kunnen elkaar hierbij helpen. Het vrouwennetwerk WIN van PostNL, waarbij mentorschap, ontwikkeling en sisterhood centraal staan, is een mooi voorbeeld van hoe je dat kunt doen. Het Topvrouwen-netwerk is ook zo’n prachtige manier. Met een aantal andere vrouwen ben ik hiervoor door Herna Verhagen in 2015 voorgedragen. Ik heb het altijd een eervolle positie gevonden.”

Kennis delen als ondernemer

“Hoewel ik de mooiste baan van de wereld had, wilde ik verder. In 2018 koos ik voor het ondernemerschap en ontwikkelde ik me verder in leiderschap en storytelling. Voor mij is storytelling sterk verbonden met mijn visie op interne communicatie, engagement en leiderschap. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties succesvoller zijn met krachtige leiders die medewerkers goed kunnen meenemen in hun visie.”

Bel geeft nu trainingen communicatief leiderschap voor vrouwen. “Daarin help ik vrouwen hun leiderschapsrol echt te omarmen en hun eigen stijl en verhaal te ontwikkelen, zodat ze zichzelf kunnen positioneren en anderen kunnen inspireren. Ook focus ik me op het voorkomen van uitstroom, door vrouwen die op een T-sprong in hun carrière staan weer zicht te geven op hun verhaal.
Het resultaat van het delen van mijn kennis, ervaring en verhaal, gecombineerd met de energie van vrouwen die wíllen, en na de training ook weer voelen dat het kán, is voor mij de drive om er elke keer weer vol voor te gaan.”

Tekst redactie Topvrouwen.nl
www.leadershipcommunications.nl