Yardena Shitrit, commissaris en bestuurder

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Ik wilde graag criminoloog worden. In mijn diensttijd mocht ik meewerken aan een programma waarbij veroordeelde jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werden opgeleid om succesvol te re-integreren in de samenleving. Vooral de vraag waarom deze jongeren in zo’n situatie waren beland intrigeerde mij, evenals de mogelijkheden en bereidheid van de samenleving om hen weer kansen te bieden.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Mijn oma was analfabeet, geboren in Marokko. Zonder het programma van onze huidige koningin Máxima te kennen, was zij al 70 jaar geleden gestart met haar eigen versie van micro-financiering. Daarmee startte zij een bedrijfje aan huis, waarbij zij zichzelf leerde tapijten te maken en verkopen. Haar wilskracht, ondernemingsgeest, gevoel voor humor en autonome denkkracht – in een tijd en cultuur waarin niet vanzelfsprekend was dat vrouwen dit etaleerden – zijn voor mij altijd een bron van inspiratie geweest.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Maatschappelijke betrokkenheid en wilskracht om zaken echt voor elkaar te krijgen zijn kenmerkend voor mij. Daarbij heb ik in de loop der jaren moeten leren dat de cultuur in Nederland wezenlijk afwijkt van mijn Israëlisch/Marokkaanse cultuur. Deze achtergrond, gekoppeld aan ondernemersgeest, vormt ongetwijfeld een basis voor succes maar stond mij soms ook in de weg. Mijn directheid, resultaatgerichtheid en mijn daarmee soms gepaard gaande ongeduldigheid, worden niet altijd door iedereen even prettig ervaren in de Rijnlandse cultuur van Nederland. Niet voor niets kennen de Angelsaksen de term ‘the winner takes it all’, terwijl we in Nederland zeggen ‘doe maar gewoon’ en ‘kom niet boven het maaiveld uit.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Zoals iedereen heb ik hoogte- en dieptepunten gehad, momenten van geluk en van opperste vertwijfeling. Mijn belangrijkste les is dat je toch vooral dicht bij jezelf moet blijven, bij je eigen kracht, kennis en kunde. Daarbij moet je natuurlijk niet blind zijn voor feedback en tips uit je omgeving. Luister naar je buik, organiseer je spiegels om je heen en sta open voor wat Brené Brown de kracht van kwetsbaarheid noemt.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Vrouwen in de top zijn sowieso nog steeds ondervertegenwoordigd. Dat geldt nog eens extra voor vrouwen met een migratieachtergrond. Ik krijg vanuit die groep regelmatig te horen dat ik als voorbeeld voor hen fungeer. Dat ervaar ik als een grote verantwoordelijkheid, maar het vervult me vaak ook van schaamte dat er op dat gebied nog zo’n lange weg te gaan is.”
Yardena Shitrit © Anette Brolenius