Sonja Robben, directeur-bestuurder IPSO Instellingen PsychoSociale Oncologie

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Historicus/archeoloog. In vind het interessant om het heden en de toekomst te duiden op basis van historische ontwikkelingen.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Neelie Kroes: een sterke vrouw met een duidelijk mening en visie. Voor haar generatie was dit niet vanzelfsprekend.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Doorzettingsvermogen en trouw blijven aan jezelf en je achtergrond.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Altijd blijven werken vanuit een visie waar je in gelooft. Integer blijven en je altijd aan de afspraken houden. Ook vanuit een achterstandssituatie kun je de top bereiken. Ik spreek vanuit ervaring.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Als vrouw met een multiculturele (arbeiders)achtergrond, zul je harder moeten werken om je doelen te bereiken. Dat is een gegeven. Door dat te accepteren en niets als vanzelfsprekend aan te nemen, is alles mogelijk. Het overwinnen van de weerstand is voor mij nu eerder een uitdaging dan een obstakel. Het bereiken van je doelen wordt daarmee een extra feest.”
Sonja Robben © Anette Brolenius