Seada van den Herik, directeur Onderlinge ’s Gravenhage & directeur De Hoop

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden?

‘Toen ik heel klein was wilde ik graag Paus worden, want dan kon ik voor heel veel mensen in de wereld goede dingen doen. Waarop mijn moeder uitlegde dat ik daarvoor man moest zijn. Nou, dan wilde ik wel president van Amerika worden, want dan kon ik ook veel goede dingen doen. Waarop mijn moeder uitlegde dat dat niet kon omdat ik dan Amerikaan moest zijn. Waarop ik concludeerde dat ik dan secretaresse wilde worden, want dan kon ik alles organiseren en structureren.’

Wie is jouw rolmodel?

‘Mijn geëmancipeerde moeder Letty Raaphorst. Zij heeft gestudeerd, had altijd haar eigen baan, hield haar eigen naam en slaagde er ook nog in heel relaxed drie dochters met veel enthousiasme op te voeden tot zelfbewuste topvrouwen: een rechter, een hoogleraar en een directeur.’

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

‘Er zijn diverse personen en ervaringen die mij hebben gebracht op de plek waar ik nu ben. Mijn ouders hebben me geleerd dat je een goed leven leidt als je al je talenten ontwikkelt en inzet. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Een stevige bètastudie – bedrijfswiskunde & Informatica – heeft mijn analytisch denkvermogen ontwikkeld. De destijds verreikende ambities van mijn roeicoach Kris Korzeniowski leerden me dat we als Nederlandse roeivrouwen medailles konden halen op WK’s en de Olympische Spelen. 1,5 jaar werken in Silicon Valley zorgde ervoor dat ik ging denken in kansen en mogelijkheden, in plaats van in beperkingen en ingesleten patronen.

Tegenslagen hebben me sterker gemaakt en vooral geleerd altijd bij mijzelf te blijven, uit te gaan van mijn kracht en hulp te vragen als ik dat nodig heb. Mijn liefdevolle en eigenwijze gezin en vrienden houden me bewust van de essentie van het leven. Zij steunen me door dik en dun.’

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven?

‘Benut je talenten, werk gedisciplineerd en met plezier, durf ambitie te hebben, houd balans in privé, werk en gezondheid. Ook als je dat doet, moet je een beetje geluk hebben met de kansen die je krijgt.’

Waarin ben je zelf een rolmodel?

‘Voor (jonge) ambitieuze vrouwen maak ik altijd tijd om met hen te sparren en mijn perspectieven te delen. Een ieder zal daar andere aspecten uithalen. Ik vroeg een vriendin mee te lezen met deze vragen. Zij karakteriseert mij als iemand die zichzelf is, met een sterk normen- en waardenpatroon. Iemand die rekening houdt met een ander zonder zichzelf tekort te doen, en als iemand die altijd haar zakelijke analytische, ambitieuze en resultaatgedreven kant balanceert met menselijkheid, warmte, creativiteit, humor en zelfbewustzijn.’
Seada van den Herik © Anette Brolenius