Saskia Lavrijssen, hoogleraar Tilburg University en oprichter van Oyster Legal

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden en waarom?

“Ik wilde vroeger rechter worden. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en wilde daarom graag bijdragen aan het oplossen van conflicten en zorgen voor een veiligere en betere wereld.”

Wie is jouw rolmodel?

“Dat is professor Sacha Prechal. Zij is nu de Nederlandse rechter aan het Europees Hof van Justitie. Toen zij hoogleraar Europees recht was aan Tilburg University heeft zij aan mij de liefde voor het vakgebied Europees recht overgebracht en het belang en de betekenis daarvan voor de burger/consument. Ik ben geïnspireerd door haar integere en gedreven persoonlijkheid. Zij heeft een hele grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Europees recht in Nederland en in andere landen. Zij is daarbij altijd opgekomen voor de positie van de vrouw en de positie van andere achtergestelde groepen. Zij geeft een duwtje in de rug aan talentvolle en ambitieuze mensen die het nodig hebben, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van stages en het leggen van relevante contacten.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Ik heb een groot moreel kompas. Ik streef waarden als integriteit, transparantie en verantwoordelijkheid na in mijn wetenschappelijke en maatschappelijke werkzaamheden. Ik heb een enorm doorzettingsvermogen, ben veerkrachtig en kan goed verbindingen leggen tussen verschillende mensen, organisaties en vakgebieden.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven?

“Het doorlopen van een loopbaan is weerbarstig en kent mooie en moeilijke momenten. Zeker als je in een bureaucratische, politieke omgeving werkt, kunnen er vanuit allerlei hoeken belangen meespelen die tegenwerken. Ga niet aan je zelf twijfelen als er tegenwind is. Blijf altijd trouw aan je eigen waarden en trek lessen uit moeilijkere ervaringen. Probeer altijd stil te staan bij wat je eigen krachten en talenten zijn. Draag ook uit hoe je daarmee een waardevolle bijdrage aan je organisatie kunt leveren.”

Waarin ben je zelf een rolmodel?

“Ik ben open en toegankelijk en beschik over een verbindende persoonlijkheid. Hierdoor kan ik mensen veel vertrouwen geven, waardoor zij ook hun verantwoordelijkheid nemen en het beste uit zichzelf en de samenwerking met anderen kunnen halen. Mijn verbindende kracht heeft ook veel toegevoegde waarde voor mijn academische werk, waarin steeds meer sprake is van samenwerking en co-creatie met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners, bijvoorbeeld in de Nationale Wetenschapsagenda. De ervaringen die ik heb opgedaan met het succesvol leiden en uitvoeren van een aantal grote projecten, deel ik met andere onderzoekers, projectleiders en organisaties. Hierdoor kan ik verder bijdragen aan het leggen van een zinvolle en verantwoorde verbinding tussen maatschappij en onderwijs en onderzoek.”
Saskia Lavrijssen © Anette Brolenius