Rian Vogels, voorzitter integriteitskamer Sint Maarten

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Ik kom uit een ondernemersfamilie en wilde altijd bedrijfskunde studeren. Helaas werd ik niet aangenomen op Nyenrode en uitgeloot voor Rotterdam en Groningen. Ik moest als 18-jarige een plan B hebben. Het werd ‘bedrijfskunde voor de overheid’, bestuurskunde dus. Halverwege die studie vond ik dat ik een vak moest leren: rechten. Dat ik later advocaat en rechter zou worden, had ik toen niet voorzien.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Ik raak geïnspireerd door mensen die hart hebben voor de zaak, goed zijn in wat ze doen, gedreven met hun vak bezig zijn. Veel respect heb ik bovendien voor doorzetters. Mensen die tegen de stroom in durven gaan, bijvoorbeeld omdat ze – als er aanwijzingen zijn dat er iets niet klopt – blijven zoeken naar de waarheid.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Een combinatie van vakkennis, visie en lef. Nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt. Bereidheid om compromissen te sluiten. Ook feedback van anderen is altijd belangrijk voor me geweest.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Als iets niet haalbaar blijkt te zijn, bedenk dan wat wel mogelijk is. Maak vlieguren, want ook als je talent hebt moet je hard werken om eruit te halen wat er in zit. Laat zien wat je doet. En misschien wel de belangrijkste levensles: zorg dat je in alle opzichten onafhankelijk bent en blijft.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Door mijn denken in kansen en mogelijkheden. Onafhankelijk. Strategieën bepalen. Luisteren en dingen bespreekbaar durven maken.”
Rian Vogels © Anette Brolenius