Petri Hofsté, commissaris en bestuurder (Rabobank, Achmea, Fugro, Kasbank, Pon Holdings, Stichting Nyenrode, Vereniging Hendrick de Keyser en Stichting Capital)

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Architect leek mij vroeger – en nog steeds eigenlijk – een prachtig beroep: technisch en creatief tegelijk en tegelijkertijd een bijzondere uitdaging om in een toen nog ‘traditionele mannenwereld’ door te dringen.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Neelie Kroes is altijd de eerste naam die bij mij opkomt als rolmodel: zij heeft veel bereikt in het bedrijfsleven en in de politiek, is altijd herkenbaar vrouwelijk geweest en zij is in de loop der jaren ook een warm pleitbezorger geworden voor het bieden van meer mogelijkheden en kansen aan vrouwen.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Hard werken, passie en veel geluk.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Een belangrijke levensles voor mij is om in elke fase van mijn leven en carrière te zoeken naar de juiste mensen om me heen: om mee te sparren, van te leren, om me feedback te geven en om me te steunen. Als ik terugkijk op de keuzes die ik heb gemaakt en de momenten waarop ik trots ben én op de momenten waarop ik met de kennis van nu een andere keuze had willen maken, dan waren mijn besluiten beter als ze gevoed waren met reflecties van mensen om mij heen. Een andere belangrijke les is het belang van passie in je werk: daar waar je hart ligt en waar je energie van krijgt, daar kun je ook echt goed in zijn en waarde toevoegen.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Het is heel waardevol om te horen van mensen dat ze je zien als een rolmodel: ik heb dat in de loop der jaren niet alleen te horen gekregen vanwege de posities die ik heb bereikt of de resultaten die ik in die posities heb behaald, maar juist ook – en dat raakt mij vooral – in situaties waarin ik aandacht heb gegeven aan mensen en met hen successen heb gevierd of lastige situaties het hoofd heb geboden.”
Petri Hofste © Anette Brolenius