Monique Musch, Senior Director R&D Operations bij Thermofisher Scientific

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden en waarom?

“Astronaut. Toen ik 4 jaar oud was, zag ik de maanlanding live op tv. Dat heeft toen diepe indruk op mij gemaakt. Dat wilde ik ook: op avontuur, het heelal verkennen, de wetenschap een stap verder brengen.”

Wie is jouw rolmodel?

“Neelie Kroes, Madeleine Albright, Michele Obama. Krachtige vrouwen, die op authentieke wijze leiden en durven te zeggen waar het op staat.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Ik heb altijd veel kansen gekregen en daarbij mijn hart en intuïtie gevolgd. En ook af en toe mijn neus gestoten, daar leer je van! Naarmate ik verder kwam in mijn loopbaan, werd het me steeds meer duidelijk dat je zoveel mogelijk je sterke kanten moet proberen in te zetten en verder te ontwikkelen. Dat geldt zowel voor de mensen aan wie je leiding geeft als voor jezelf!”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Wees duidelijk naar jouw baas over wat je wel en niet wilt qua volgende stap(pen). Anders loop je de kans dat dit goedbedoeld voor je wordt ingevuld, en dat betekent niet per definitie een match met jouw sterktes en ambities! Heb vertrouwen in de volgende stap. Dat kun je, en ook privé vind je wel weer een nieuwe balans, samen met het thuisfront. Zet je vrouw-zijn positief in. Dus niet klagen, maar positief gebruikmaken van het feit dat je opvalt, bijvoorbeeld als je de enige vrouw bent in een managementteam.”

Waarin ben je zelf een rolmodel?

“Ik vervul een executive functie in een door mannen gedomineerde technische omgeving. Ik coach talentvolle vrouwen in hun carrièreontwikkeling.”
Monique Musch © Anette Brolenius