Medy van der Laan, voorzitter Energie-Nederland

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Ik wilde al vanaf de basisschool bij de politie en heb ook gesolliciteerd bij de Politieacademie, waar ik toen werd afgewezen. Maar niet getreurd, rechten was zeker een studie die zeer goed bij mij paste. Beide keuzes laten mijn maatschappelijke betrokkenheid zien.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Ik heb niet 1 specifiek rolmodel. Ik leer van verschillende mensen met hun diverse talenten en kwaliteiten.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Bereidheid om me verder te ontwikkelen, niet in de laatste plaats waar het gaat om persoonlijke effectiviteit. Daarnaast ben ik een snelle denker die graag oplossingen aandraagt om dingen vooruit te helpen. Dat wordt gelukkig gewaardeerd.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“In het werk dat ik doe, is het waardevol om ‘zonder oordeel’ te zijn. Niet zozeer over de inhoud, daar is een goed oordeelsvermogen juist belangrijk, maar over de mensen die met de inhoud bezig zijn. ‘Elk belang mag er zijn’ is een belangrijk persoonlijk motto in mijn benadering van mensen. Dit helpt om tot samenwerking te komen.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Ik hoop dat mijn persoonlijke waarden, zoals transparantie en integriteit, voor anderen zichtbaar zijn.”
Medy van der Laan © Anette Brolenius