Marry de Gaay Fortman, partner Houthoff

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden?

'Eerst wilde ik worden zoals de Man van 6 miljoen, later leek het me wel wat om politieagent te worden. Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel en wilde graag een beroep waarin ik mensen kan helpen.'

Wie is jouw rolmodel?

'In een interview heb ik ooit prinses Beatrix, onze voormalige koningin, genoemd. Bewonderenswaardig zoals zij invulling heeft gegeven aan haar ambt. De woorden professionaliteit, maar vooral toewijding, betrokkenheid en medemenselijkheid staan daarbij centraal. Haar verbindende kracht viel extra op tijdens momenten van rampspoed, zoals de Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Enschedé, Koninginnedag Apeldoorn. Maar ook achter de schermen overheersten die eigenschappen. Al bij haar inauguratie gaf zij blijk van haar aandacht voor minderheden: zij zette de problematiek van integratie als eerste op de kaart. Die aandacht bleef zij onverminderd opbrengen.

Ook nu, alweer enige tijd na de troonswisseling, is prinses Beatrix maatschappelijk betrokken – zij is voor mij een inspirerend voorbeeld van alles wat je tijdens en ook ná je actieve loopbaan kunt bereiken.'

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

'Dat is gelukt door altijd mijn oog op de bal te houden en te denken in belangen in plaats van standpunten. In mijn samenwerking met anderen focus ik vooral op het bereiken van gezamenlijke doelen. Getting to yes, dus!'

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven?

'Dat je het zoveel verder brengt als je op een beminnelijke manier communiceert. Kijk altijd of je common ground kunt vinden, zoek de verbinding met anderen. Soms is agree to disagree het hoogst haalbare, maar je moet altijd voorkomen dat je in een hard-tegen-hard-situatie belandt. Dat heeft weinig met altruïsme te maken, maar juist met gezond eigenbelang. Dat gezonde eigenbelang vertaalt zich in mijn carrière als advocaat en als commissaris naar het belang van cliënten en het ondernemingsbelang.'

Waarin ben je zelf een rolmodel?

'Dat is uiteraard aan anderen. Belangrijk vind ik zelf om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goed voorbeeld is mijn voorzitterschap van Topvrouwen.nl. Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om van gelijke kansen voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven de normaalste zaak van de wereld te maken. Vrouwen zichtbaar te maken en vooral duidelijk te maken dat de toegevoegde waarde van talentvolle, ambitieuze en hooggekwalificeerde vrouwen ongelofelijk groot is. Bedrijven weten dat ze zichzelf enorm in de vingers snijden als ze deze vrouwen niet aan boord halen. Daardoor is een fear of missing out ontstaan, en het begin van duurzame verandering.' succes.”
Marry de Gaay Fortman © Anette Brolenius