Marja Gorter, bestuurder Takeaway.com Payments B.V.

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden en waarom?

“Onderwijzeres: ik wilde destijds al graag met jonge mensen werken, hen inspireren en aanmoedigen. Omdat ik werd uitgeloot voor de Pedagogische Academie ben ik een andere richting opgegaan.”

Wie is jouw rolmodel?

“De heer Aron Broches, een Nederlander die lang in Washington woonde en werkte. Hij was 20 jaar general counsel van de Wereldbank, schrijver van boeken over arbitragerecht (ICSID, UNCITRAL) en tot aan zijn overlijden op 83-jarige leeftijd nog actief als arbiter. Hij was iemand die de kunst verstond om zakelijk en persoonlijk veel uit het leven te halen, met name omdat hij heel jong van geest bleef, belangstelling bleef tonen voor ontwikkelingen en goed kon omgaan met tegenslagen in het leven. Hij zat nooit bij de pakken neer en naar mijn mening volgde hij het mij zeer aansprekende principe no guts, no glory.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Mijn energieniveau is heel hoog, ik begeef me graag onder de mensen, netwerken gaat me gemakkelijk af. Ik zie niet snel ergens tegenop, ik ben flexibel en neem mijn verantwoordelijkheid in het persoonlijke en zakelijke leven.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven?

“Dat zijn er drie. Als eerste dat je moet doorzetten en dat daar ook bij hoort dat het soms even minder interessant is, maar dat zoiets niet eindeloos lang moet duren. Ten tweede: dat je niet alles perfect kunt hebben in het leven en dat je soms aan de zakelijke en soms aan de persoonlijke kant concessies moet doen. En tenslotte dat je veel kunt leren van anderen, of ze het nu juist goed of minder goed doen. Dus benut je observatievermogen ten volle en stel vragen waar nodig of gewenst.”

Waarin ben je zelf een rolmodel?

“Door mijn werklust, enthousiasme en toewijding bij alles wat ik doe, zowel op het zakelijke als het persoonlijke vlak. Ik ben van mening dat dit inspirerend kan werken voor anderen. Bovendien volgde ik een onconventioneel carrièrepad. Ik ben trots op waar dat mij tot nu toe gebracht heeft. Dit kan als voorbeeld dienen voor anderen: er zijn altijd mogelijkheden, als je maar wilt en ernaar handelt.”
Marja Gorter © Anette Brolenius