Marijke J.M. Paaijmans, directeur Herengracht Legal Services B.V

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Apotheker. De combinatie van een apotheek, drogisterij en parfumerie, zoals gebruikelijk op de Antillen waar ik tot mijn 18e woonde, sprak mij erg aan. Ik had toen al interesse in mensen en in hoe ik hen kon helpen, en ik was geboeid door cosmetica.”  

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Ik denk in de allereerste plaats aan mijn ouders. Zij hebben mij gevormd. Door hun emigratie na de oorlog naar Aruba, kwam ik in aanraking met alle aspecten van een zeer diverse, multiculturele samenleving. Daardoor leerde ik ook wat het betekent om ‘de uitzondering’ te zijn. Het belang van een goede opleiding, hard werken, (financiële) onafhankelijkheid en in het bijzonder ook de gelijkwaardigheid van alle mensen, werd mij met de paplepel ingegoten.
Rolmodellen zijn verder voor mij mensen – en in het bijzonder vrouwen – die met lef en daadkracht gedrag, normen en de status quo aan de orde stellen. Zij die actie nemen en elkaar steunen met het oog op diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid ter verbetering van de positie van anderen , zijn eveneens voorbeelden. 
Tenslotte heb ik grote bewondering voor Antilliaanse alleenstaande vrouwen. Zij voeden hun kinderen  op met   bewonderenswaardige kracht, moed en veelal in eenzaamheid en in bittere armoede voeden zij hun kinderen op.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Vasthoudendheid, met name ten aanzien van de waarden en normen die ik van huis uit heb meegekregen. De wil ook om mijn eigen keuzes te kunnen maken. Dit alles gecombineerd met hard werken, een dosis geluk om kansen te kunnen pakken en de steun en hulp van anderen. Met als essentieel doel mijn (financiële) onafhankelijkheid.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Toon lef en daadkracht. Blijf altijd trouw aan jezelf en volg je morele kompas, practice what you preach. Blijf ook altijd strijden voor inclusie van iedereen ongeacht gender, ras, (sociale) afkomst, geaardheid, ideeën et cetera. Streef niet naar perfectie, een bekende valkuil voor veel vrouwen. Goed is goed genoeg. Blijf je wel steeds afvragen: hoe kan ik het nog beter doen?”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Door mijn kennis, ervaring en wie ik ben kan ik een helpende hand bieden. Ik heb me altijd ingezet voor de versnelling van diversiteit en inclusie in mijn eigen werkomgeving en bij de selectie en begeleiding van medewerkers en collega’s. Binnen de olie- en gasindustrie heb ik een pioniersrol mogen vervullen als een van de eerste vrouwelijke academici/managers in een typisch 'technische mannenwereld'.
Ook door mijn ervaring met een diverse en multiculturele samenleving ben ik in staat gebleken problemen van met name vrouwen met een diverse achtergrond te onderkennen, oplossingen aan te reiken en hen kansen te geven. Mijn aanpak is primair gericht op zelf doen en het bieden van begeleiding en steun.”
Marijke Paaimans © Anette Brolenius