Marguerite Soeteman-Reijnen, Chairman Executive Board Aon Holdings | Global Chief Marketing Officer Aon Inpoint

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Van jongs af aan heb ik internationaal willen werken. Ik ben altijd geïnspireerd geweest door mensen met een diverse achtergrond en heb het altijd uniek gevonden om verbinding te leggen tussen verschillende culturen. Je blijft dan continu leren. Ik mag me gelukkig prijzen, want ik ben in mijn Aon-carrière in veel van de 120 landen geweest waar wij kantoren hebben.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Mijn rolmodellen zijn de Dolle Mina’s, een groep jonge meiden met lef, die met ludieke acties en humor verandering eisten in de beginjaren ’70. De actiepunten van Dolle Mina zijn nog steeds actueel. Verworvenheden als gelijke lonen en kansen voor mannen en vrouwen en een nieuwe rolverdeling tussen mannen en vrouwen zijn nog altijd onderwerp van maatschappelijk debat.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“I love what I do and do what I love. Passie voor inhoud en vorm.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Strive for excellence instead of perfection. Creëer een goede balans tussen je privéleven en je werkende leven. Give the best of you instead the rest of you.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Het inzetten en initiëren van verandering en dat ook ten uitvoering brengen.”
Marguerite Soeteman-Rijnen © Anette Brolenius