Lieve Declercq, managing director SPIE Nederland BV

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Ik kan me niet herinneren dat ik vroeger een specifiek beroep in gedachten had. Wat ik wel weet, is dat ik al jong de neiging had om de leiding of de verantwoordelijkheid op me te nemen. Op de lagere school werd ik bijvoorbeeld klassenvoorzitter of werkte ik mee aan de schoolkrant. Als je iets met elkaar afsprak, moest het ook gebeuren.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Ik ben niet zo’n dweper, ik had vroeger ook nooit posters van popsterren ophangen. Er zijn zoveel mensen van wie ik geleerd heb en nog zoveel mensen van wie ik kan leren. Waarom zou ik opkijken naar één rolmodel als ik nog zoveel kan leren van de rijke schakering van talenten en beperkingen van de mensen om me heen en van hen die ik nog zal ontmoeten?”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Mijn vermogen om een organisatie en mensen zodanig in verandering te brengen dat deze beter toegerust zijn voor de maatschappelijke en bedrijfsmatige uitdagingen. Mijn verbindend vermogen en het kunnen raken van hearts and minds. Overtuigen, en dan niet alleen op basis van argumenten maar door inspiratie, geestdrift en enthousiasme. Mensen om me heen laten groeien, engageren en laten schitteren. Vertrouwen geven en toch ook scherp op de resultaten blijven. Verder ben ik hier ook gekomen door hard te werken met discipline en volharding, door veel kleine stapjes voorwaarts te zetten, consequent te handelen, veel vragen te blijven stellen, door mijn energie en een fantastische steun thuis, door plezier en de durf om kansen te pakken als ze zich voordoen. Ik ben gekomen waar ik ben door te blijven leren en me te blijven ontwikkelen en door me altijd te blijven afvragen of wat ik doe er echt toe doet.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Ik ben er diep van overtuigd dat we niet alleen voor het ‘nu’ leven, maar dat wij ervoor moeten zorgen dat de volgende generatie ook een goed leven heeft. Of met andere woorden: de volgende generatie moet niet de prijs betalen voor hoe wij nu leven. Deze les heb ik geleerd in de tijd dat ik voor het drinkwaterbedrijf Vitens werkte. Dan ben je bezig met het allerbelangrijkste product van je leven: water. Ik ben toen gaan beseffen hoe belangrijk het is dat economie en ecologie hand in hand moeten gaan en dat de keuzes die we nu maken, ervoor kunnen zorgen dat we over 40 jaar of over 100 jaar nog steeds een schone lucht inademen, zuiver drinkwater drinken, op een gezonde bodem leven en betrouwbaar voedsel eten.

En misschien een meer persoonlijke levensles, dat het oké is om hulp te vragen…”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Tegenwoordig komen er regelmatig jonge vrouwen en mannen op mijn pad die voor dezelfde vragen en knooppunten in hun leven staan die ik ook ooit ben tegengekomen. Vragen over carrière, balans, ambitie, de combinatie met een gezin, onzekerheid, drempels, springplanken… Ik heb er plezier in om met hen te spreken en mijn ervaringen te delen. En als leider van SPIE wil ik ook een rolmodel zijn als het gaat over goed leiderschap. De perfecte leider bestaat niet, maar ik kan wel dagelijks onze waarden voorleven, dicht bij de mensen staan, eigenaarschap nemen voor en betekenis geven aan mijn en onze beslissingen, fouten accepteren en ernaar handelen en openstaan voor terugkoppeling. Dat is al flink rolmodel zijn…”
Lieve Declercq © Anette Brolenius