Léone Bource, directeur Bource-Snikkenburg

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden?

“Ik wilde in staat zijn in mijn eigen levensonderhoud te voorzien. Ik heb van dichtbij gezien wat er kan misgaan als je daar niet voor zorgt. Inmiddels zie ik dat trouwens een stuk genuanceerder: iedereen is van een heleboel anderen afhankelijk, ook financieel. Aan de andere kant heeft een eigen inkomen mij wel zelfstandiger gemaakt en de kans gegeven om te groeien.”

Wie is jouw rolmodel?

“Ik heb niet één rolmodel. Ik heb als kind ook geen idolen gehad. Iedereen heeft betere en zwakkere kanten, dus ik snap het concept ook niet echt. Ik heb gelukkig wel heel veel mensen – vrouwen en mannen, jong en oud – om me heen van wie ik iets kan leren; over de manier waarop een probleem benaderd wordt, op het gebied van communicatie of anderszins.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Ik heb kansen gekregen en genomen.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven?

“Denk na over keuzes, maar negeer je gevoel niet. Laat je niet afremmen door angst als je iets graag wilt. Maak je zelf niet onnodig klein (dat zie ik regelmatig bij vrouwen). Blijf bij je zelf en gebruik je talenten, schakel hulp in voor je zwakkere punten, dan is het leven een stuk leuker en meer ontspannen. Verder vind ik het belangrijk dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden – of het nu de directeur is of de schoonmaker. Dat betekent voor mij integer, respectvol, vriendelijk en nieuwsgierig handelen, maar ook vanuit eigen kracht en duidelijkheid. Blijf groeien.

Ik heb dit geleerd met vallen en opstaan. Het is niet zo dat ik al deze dingen nu perfect beheers, maar ik ben onderweg…”

Waarin ben je zelf een rolmodel?

“Ik ben met enige regelmaat de enige of haast de enige vrouw in een gezelschap dat vanwege de inhoud aan tafel zit. Ik zit daar natuurlijk gewoon mijn werk te doen – meestal met heel veel plezier – maar ik denk dat dat ook vrouwen kan inspireren zich niet te laten belemmeren. Verder daag ik jongere en slimme vrouwen in mijn netwerk uit meer uit zichzelf te halen en help ze daarbij met mijn kennis, ervaring en netwerk. Zo kunnen ze groeien. Dat doe ik al een aantal jaar op informele basis. Recent heb ik mezelf bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs aangemeld als mentor voor vrouwen in een eerdere fase van hun carrière. Ik doe dat omdat ik zelf blij ben met alle kansen die ik heb gehad en omdat ik anderen ook graag een kans gun. Bovendien vind ik het zo jammer wanneer mensen niet uit zichzelf halen wat er in zit – en dat zie ik toch vaker bij vrouwen gebeuren.”
Leone Bource © Anette Brolenius