Jorissa Neutelings, director digital development Vattenfall en commissaris VVV Nederland

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Volgens mijn broers wilde ik moeder-overste worden, dus de baas in een klooster (mijn peettante was non). Ik wilde het voor het zeggen hebben en mijn eigen ijskast vol met lekkere dingen. Ik dacht dat dat bij de functie hoorde.”

Wie is jouw rolmodel en waarom?

“Mijn moeder is voor mij een belangrijk rolmodel: zij heeft altijd gewerkt en beschikt over een organisatietalent dat mij nog dagelijks helpt in mijn eigen leven. Ook de oud-CEO van Delta Lloyd is een rolmodel. Hij gebruikte zijn macht om ‘andere’ mensen naar de top te begeleiden en predikte echte gelijkheid.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je bent?

“Eigenzinnigheid en lef. Ik heb het aangedurfd klussen aan te pakken waarvan nog niet geheel duidelijk was hoe die uitgevoerd moest worden.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Succes is altijd een optie! Tijdens mijn eerste baan kreeg ik adviezen die geen effect hadden op het succesvol zijn van mijn portefeuille. Ik ben toen andere bronnen gaan zoeken die wel resultaat opleverden. Succes kost tijd; je moet zoeken naar de juiste combinaties. Doorzetten dus! In mijn jaren als ondernemer heeft dit me veel houvast gegeven.”

Waarin ben je zelf een rolmodel?

“Als je ergens iets van vindt, doe er dan wat aan. Dus als je van mening bent dat vrouwen onzichtbaar zijn, maak ze dan zichtbaar zoals ik doe met zakenmagazine B-Elle. Denk je dat je een goed idee hebt voor een bedrijf, durf het dan op te starten. Later denk je nooit terug aan mislukte projecten, maar alleen aan gemiste kansen. ‘Waarom heb ik nou nooit…’ is een uitspraak die ik later nooit wil doen.”
Jorissa Neutelings © Anette Brolenius