Janneke van den Broek, supply chain professional en eigenaar van Moving Chains

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden en waarom?

“Ooit wilde ik schooljuf worden, maar ik was meer bezig met het regelen en organiseren van mijn poppenklas dan met het lesgeven zelf. Ik hield van wiskunde en koos bewust voor de studie econometrie, vanwege de link naar de maatschappij. Gelukkig is er binnen het vakgebied supply chain management, waarvan ik vroeger het bestaan niet af wist, voldoende ruimte om mijn behoefte aan structureren en ordenen in te zetten.”

Wie is jouw rolmodel?

“Mijn jeugd in Zandvoort bestond uit strand en circuit. Vrouwelijke rolmodellen waren er bijna niet, zodat ik mij vooral spiegelde aan de stoere vrouwelijke helden uit de boeken van Thea Beckman. Het zijn nog steeds de eigenzinnige, autonome denkers en doeners met maatschappelijke betrokkenheid die mij inspireren.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Ambitie, nieuwsgierigheid en de behoefte om onafhankelijk te zijn.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven?

“Benut de talenten die je hebt, grijp de kansen die voorbijkomen, zoek verbinding met anderen maar blijf wel trouw aan jezelf. Zelf ben je de enige die de balans kan bewaken, mijd mensen die energie vreten en wees niet bang een baan op te zeggen als deze je niets brengt. Loslaten is een van de dingen die ik heb moeten leren, niet alles kan of moet perfect.”

Waarin ben je zelf een rolmodel?

“Ook in mijn vakgebied zie ik gelukkig steeds meer jonge talentvolle vrouwen die de regie nemen over hun loopbaan. Ik wil hen meegeven dat er vele manieren zijn om die carrière vorm te geven. Er is geen goed of fout. En vergeet niet ook te genieten!”
Janneke van den Broek © Anette Brolenius