Irine Gaasbeek, managing Director Technology Frankrijk en Benelux Accenture

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden?

“Ik was vaak gefascineerd door plekken waar veel gebeurt en waar veel beweging tegelijkertijd plaatsvindt. Vliegvelden, stadions en havens bijvoorbeeld. Die zie ik als één grote, complexe en uitdagende puzzel, waar ik logica en structuur in aan wil brengen. Vroeger zag ik mezelf ooit wel werken op zo’n plek. Al die bewegingen als uitgangspunt nemen en daar helderheid in aanbrengen, om die stromen nog beter te laten werken.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Rolmodellen zijn voor mij verschillende mensen. Ik geloof er niet in de stijl van een ander te willen kopiëren of na te streven. Als je een goede leider na probeert te doen, word je nooit de beste versie van jezelf. Ik bewonder Jack Ma om zijn creativiteit en disruptie. Ik bewonder Oprah Winfrey om haar authenticiteit. Ik bewonder onze CEO Julie Sweet voor de manier waarop ze actie onderneemt vanuit pragmatisch denken. En zo zijn verschillende mensen mijn inspiratiebron.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Veel van mijn rollen en verantwoordelijkheden had ik niet gekregen als ik niet zelf naar voren was gestapt, mijn vinger niet had opgestoken en daarmee mijn interesse niet kenbaar had gemaakt. Dit is denk ik tekenend voor de resultaatgerichtheid en daadkracht die in me zit. Daarnaast speelt ook de support van anderen hier een grote rol in. Ik probeer mensen altijd zoveel mogelijk te betrekken en het beste uit zichzelf te halen. De support die daaruit voortkomt, is weer het stevige fundament waardoor mensen mij op deze plek accepteren. Het is echt een wisselwerking.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Het is belangrijk om de ruimte te nemen om je eigen krachten en valkuilen te leren kennen en jezelf te durven zijn. Dat betekent dat je jezelf ook uit moet blijven uitdagen: dingen proberen, dingen doen die je in eerste instantie misschien doodeng vindt. Uiteindelijk help je daarmee ook anderen het beste uit zichzelf naar boven te halen.
Dit heb ik geleerd door enerzijds zelf te vallen en op te staan, wanneer ik onvoldoende naar m’n onderbuik geluisterd had of onvoldoende eerlijk tegenover mezelf was. Anderzijds leerde ik dit door zelf af en toe in het diepte te springen. Ik weet wat me dat heeft opgeleverd en heb mezelf zodoende steeds beter leren kennen. Ik moet wel zeggen dat dat stukje daadkracht me daarin wel geholpen heeft.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Dat zou je eigenlijk aan anderen moeten vragen. Maar ik hoop dat dat ik een rolmodel mag zijn door te bouwen aan diverse teams, waarin ik mensen de ruimte geef en hen stimuleer om zichzelf te zijn. Ik wil mensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geven, waardoor ze misschien struikelen, maar waardoor ze ook veel leren en zorgen voor een vangnet. Zo kom je samen tot de beste ideeën en resultaten en kan iedereen zich op zijn eigen manier maximaal ontwikkelen. Hoe beter je jezelf kent, hoe makkelijker het is om ook in lastige zaken dicht bij jezelf te blijven.”
Irine Gaasbeek © Anette Brolenius